Kościół

Ogłoszenia parafialne

2014.10.19 29. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. Dzisiejsza Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny. Podczas dzisiejszych Mszy św., a także w tygodniu modlić się będziemy w intencji misji na całym świecie. Zapraszamy wiernych do wspólnej modlitwy podczas mszy świętych i nabożeństw różańcowych w tym tygodniu w intencji misji, rozpoczętej od apostołów, a kontynuowanej przez dwa tysiące lat i obecnie przez Kościół, przez biskupów, kapłanów, zakonników i wszystkich chrześcijan.
 2. Dzisiaj w Rzymie papież Franciszek dokona aktu beatyfikacji Pawła VI, który, po śmierci Jana XXIII, doprowadził do końca Sobór Watykański II, a potem przez ponad 10 lat brał odpowiedzialność za wcielenie w życie jego postanowień. Papież Franciszek dokona także dzisiaj aktu kanonizacji bł. Charbela, eremity z Libanu.
 3. Przed nami kolejny tydzień modlitwy różańcowej szczególnie w intencji misji.
 4. W środę, 22 października, obchodzimy liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II. W tym dniu zapraszamy wiernych do świątyni na Mszę św. o godz. 18.00 i na modlitwę do Świętego Papieża przy krzyżu na zewnątrz kościoła. To przy tym Krzyżu, w Łowiczu dnia 14 czerwca 1999 roku, Jan Paweł II sprawował Eucharystię i błogosławił wiernym naszej diecezji. Tam też wygłosił do wszystkich Polaków  homilię na temat wychowania dzieci i młodzieży przez rodzinę, szkołę, nauczycieli, wychowawców i katechetów.
 5. U Pań pod chórem można nabyć znicze nagrobne oraz kalendarz ścienny na przyszły rok i tym samym wesprzeć Fundusz Caritas naszej diecezji.
 6. W zakrystii oraz w dniach i godzinach czynnej kancelarii przyjmowane są tzw. WYPOMINKI roczne i jednorazowe.
 7. Osoby pragnące zamówić w naszym kościele tzw. Msze św. gregoriańskie za zmarłych na rok przyszły, proszone są o skontaktowanie się z miejscowymi księżmi.
 8. Po Mszy św. nabywamy prasę katolicką. Dzisiaj w kościołach przeprowadzane jest liczenie wiernych.

2014.10.12 28. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. Niedziela dzisiejsza poświęcona jest obchodom Dnia Papieskiego, którego hasłem jest: „Jan Paweł II -  Świętymi bądźcie…”. Do puszek zbierane są ofiary na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która otacza opieką wielu zdolnych, a pochodzących z ubogich środowisk stypendystów.
 2. W poniedziałek, 13 października, przypada 97 rocznica objawień fatimskich. Przed rokiem, papież Franciszek, w Rzymie dokonał poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Powierzajmy świat, siebie samych, rodziny i Kościół opiece i wstawiennictwu Matki Bożej Niepokalanej.
 3. W poniedziałek, 13 października, w liturgii obchodzić będziemy uroczystość Błogosławionego Honorata Koźmińskiego, zakonnika i kapłana, głównego Patrona naszej diecezji.
 4. Wtorek – jest Dniem Edukacji Narodowej. W tym dniu polecajmy Jezusowi najlepszemu Nauczycielowi i Matce Bożej najlepszej Uczennicy – nauczycieli, wychowawców, katechetów, uczniów i wszystkich związanych z oświatą.
 5. W środę przypada 30 rocznica uprowadzenia i zabójstwa Księdza Jerzego Popiełuszki.
 6. W czwartek, po Mszy św. o godz. 18.00 – w kościele odbędzie się spotkanie dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania w maju przyszłego roku.
 7. Za tydzień w niedzielę, zwaną misyjną, rozpoczniemy Tydzień Modlitw za misje. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na misje.
 8. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zachęcamy dorosłych, młodzież i dzieci do wspólnej modlitwy w kościele, w tygodniu i w niedziele o godz. 17.30 [w sobotę o godz. 18.30].
 9. U Pań pod chórem można nabyć znicze nagrobne oraz kalendarz ścienny na przyszły rok i tym samy wesprzeć Fundusz Caritas naszej diecezji.
 10. Osoby pragnące zamówić w naszym kościele tzw. Msze św. gregoriańskie na rok przyszły, proszone są o wcześniejsze powiadomienie.
 11. W zakrystii i w dniach i godzinach czynnej kancelarii przyjmowane są WYPOMINKI  roczne i jednorazowe.
 12. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Niedzielę i Gość Niedzielny, w zakrystii październikowy numer Małego Gościa dla dzieci.

2014.10.05 27. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: w poniedziałek – św. Faustynę Kowalską, zakonnicę; we wtorek – Najświętszą Maryję Pannę Różańcową; w czwartek – bł. Wincentego Kadłubka.
 2. W niedzielę za tydzień obchodzić będziemy XIV Dzień Papieski. Tegorocznym hasłem  Dnia są słowa: „ Świętymi bądźcie…”  Wdzięczni Bogu za dar w osobie Świętego Jana Pawła II, mamy możliwość zgłębiania jego nauczania, a także podtrzymywania o Nim pamięci w żywym pomniku, jakim jest młody człowiek. Dzięki fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wielu młodych, zdolnych ludzi z ubogich środowisk w naszym kraju otrzymuje wsparcie finansowe na naukę w szkole lub na wyższej uczelni. Dlatego za tydzień zbierane będą do puszek ofiary na stypendia Papieskiej Fundacji.
 3. Trwa miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy na różańcu w intencjach całego świata i naszych. Niech ta modlitwa różańcowa zjednoczy nas wszystkich w uproszeniu pokoju dla świata, a także darów Ducha świętego dla biskupów biorących udział w Rzymie w Synodzie poświęconym rodzinie.
 4. Kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania w przyszłym roku, czyli uczniów klas III gimnazjum zapraszamy w czwartek, 9 października na spotkanie, które odbędzie się w kościele po Mszy św. o godz. 18.00.
 5. Dzieci od 2 do 5 klasy szkoły podstawowej, chętne do uczestniczenia we wspólnocie Dzieci Bożych, serdecznie zapraszamy na spotkanie w każdą sobotę o godz. 12.00 do salki pod plebanią. Prosimy rodziców o zachęcanie swoich pociech do uczestniczenia w zabawie i modlitwie oraz o pomoc w organizowaniu spotkań.
 6. W zakrystii, a także w dniach i godzinach czynnej kancelarii przyjmowane są tzw. „wypominki” roczne i jednorazowe.
 7. U Pań pod chórem można już nabywać znicze nagrobne oraz kalendarz ścienny na 2015 rok.  Uzyskane fundusze są przeznaczone na Caritas Diecezji Łowickiej.
 8. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedzielę. W obu tygodnikach [szczególnie w Niedzieli] jest sporo artykułów na temat Synodu Biskupów w Rzymie poświęconego Rodzinie. Zachęcamy do lektury tych artykułów zwłaszcza rodziny naszej parafii.

 

2014.09.28 26. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. Dzisiejsza niedziela, z woli Ojca Świętego Franciszka – jest Dniem Modlitwy całego Kościoła w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego „Wyzwaniom Duszpasterskim wobec Rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”. Synod obradować będzie w dniach 5 – 19 października. Pragnieniem Ojca świętego jest, aby wspólnoty parafialne, instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia ale także rodziny – włączyły się w modlitwę w intencji Synodu. Zachęcamy wiernych,  rodziny naszej parafii,  dzieci i młodzież, a także wspólnoty modlitewne do odmawiania różańca w intencji prac synodalnych.
 2. W  środę rozpoczynamy miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy dzieci, młodzież, dorosłych, wspólnoty modlitewne parafii. Nabożeństwa różańcowe będą w niedziele i w tygodniu [z wyjątkiem sobót] o godz. 17.30; w soboty o godz. 18.30!
 3. W najbliższy czwartek, jako pierwszy miesiąca, zapraszamy wiernych i wspólnoty modlitewne na Mszę św. o godz. 18.00  w intencji powołań kapłańskich i zakonnych  oraz na adorację eucharystyczną w kościele do godz. 20-ej w tej intencji. Prosimy o adorację w ciszy!
 4. W piątek, jako pierwszy miesiąca, Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa  z  wystawieniem Najświętszego Sakramentu i litanią będzie o godz. 8.00. Msza św. wotywa będzie także o godz. 18.00. Spowiadać będziemy od godz. 6.30, a po południu od godz. 16.00.
  W czwartek, 2 października [a nie jak dotychczas było w piątek], Ksiądz Paweł odwiedzi chorych z posługą sakramentalną. Godzina odwiedzin pozostaje bez zmian!
 5. W sobotę, jako pierwszą miesiąca, Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi będzie o godz. 7.30 i różaniec dla Kółek Różańcowych.
 6. W sobotę na godz. 19.30, do salki pod plebanią – wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na modlitwę o uzdrowienie wszystkich, którzy doświadczają w życiu różnego rodzaju udręk duchowych i fizycznych.
 7. W niedzielę za tydzień, jako pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 12.30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa adoracyjna i procesja eucharystyczna wokół kościoła. Do udziału we Mszy św. i procesji zapraszamy wspólnoty modlitewne, asystę kościelną, lektorów, ministrantów, bielanki, Kółka Żywego Różańca i wszystkich chętnych parafian.
 8. Od niedzieli za tydzień, u Pań pod chórem, będzie można nabywać znicze nagrobne oraz  ścienne kalendarze religijne na 2015 rok i tym samym wesprzeć Caritas Diecezji Łowickiej.
 9. U ministrantów nabywamy prasę katolicką – Gość Niedzielny i Niedzielę, a w zakrystii miesięcznik dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”.

2014.09.21 25. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. Dzisiejsza niedziela  w Kościele jest Dniem Środków Oddziaływania Społecznego. Ogarnijmy modlitwą wszystkich, którzy poprzez środki przekazu  mają wpływ na całe społeczeństwa i konkretnego człowieka, aby mieli świadomość misji i wielkiej odpowiedzialności.
 2. Przypominamy, że rozpoczął się Kurs Przedmałżeński. Spotkania dla kandydatów do sakramentu małżeństwa odbywają się we wtorki o godz. 19.30, w salce pod plebanią. Przygotowanie odbywa się w cyklu zamkniętym.
 3. Dnia 28 czerwca 2014 roku, w liturgiczne wspomnienie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Biskup Andrzej Franciszek Dziuba, biskup łowicki, erygował nową parafię na Osiedlu Widok „pod lasem”. Nowa parafia powstała z wydzielenia terenu i mieszkańców dotychczasowej parafii  p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
  W skład nowej parafii weszły następujące ulice: Działkowa, J. Gójskiego, T. Skrzypka, Ziołowa, Jastrzębia, Zagajnikowa, Jagodowa, Jaskółcza, Wiklinowa, Czerwonego Kapturka, Króla Maciusia, Kubusia Puchatka, Bajkowa, J. Brzechwy, Leśnej Polanki, Armii Krajowej [od ul. Nowobielańskiej do ul. M.C. Skłodowskiej], Nowobielańska [po obu stronach] ale do ulicy Widok czyli od nr 33-99  i  od nr 46-94; ul. S. Żółkiewskiego, B. Radziwiłłówny, Królowej Bony, Królowej Marysieńki, J. Chodkiewicza, J. Matejki, Batalionów Chłopskich, A. Wittenberga, S. Wyspiańskiego, Północna, Czerwona, Grzybowa, S. Kaczyńskiego, Starbacicha, Sybiraków, Kpt. Dudzińskiego, M.C. Skłodowskiej [po obu stronach] czyli od lasu do ul. Widok, a więc numery od 55-205  i od 60-180 włącznie; Przemysłowa, Wiewiórcza, Zielna, Zielona i Prądzyńskiego.
  Na podstawie dekretu biskupa łowickiego, wierni nowo powstałej parafii, mogą przez pewien czas korzystać z posługi sakramentalnej w macierzystej parafii na Widoku z zachowaniem  jednak  przepisów Prawa Kanonicznego. Natomiast wierni , którzy pozostali  na Widoku i tworzą nadal parafię p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, korzystają z posługi duszpasterskiej w swojej parafii. Nie mogą np.  chrzcić dzieci, zgłaszać dzieci do Pierwszej Komunii świętej czy sakramentu bierzmowania, a także ślubu czy pogrzebu w innych parafiach, bez wyraźnej zgody parafii do której należą.
 4. Panie z Kółek Żywego Różańca zapraszamy do udziału w pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Matki Bożej do Domaniewic, która będzie w najbliższą sobotę 27 września. Chętnych do wspólnej modlitwy w Domaniewicach  prosimy o zapisywanie się u Pani Marianny Kowalskiej[ Tel. 046/833-97-89] na wyjazd autokarem.
 5. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedzielę.

2014.09.14 24. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. Dzisiejsza niedziela w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu, które mają wielki wpływ na rozwój kultury i kształtowanie ludzkich postaw przez przepływ informacji. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla pracowników mediów, aby poprzez tak szczególne narzędzia komunikacji odcierała do ludzi tylko prawda i dobro. Módlmy się także za nas – odbiorów, abyśmy potrafili dobrze korzystać z tych środków.
 2. Dzisiaj Kościół rozpoczyna kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Będziemy prosili Boga, przez wstawiennictwo świętego Stanisława Kostki, o świętość dla naszych dzieci i młodzieży, o mądrość, rozwagę i odpowiedzialność wychowawców za powierzonych ich opiece i pracy, młodych ludzi. W poniedziałek , na godz. 8.30 zapraszamy do naszej świątyni na Mszę św. dzieci i wychowawców ze szkół podstawowych z terenu naszej parafii. Natomiast we wtorek na Mszę świętą o godz. 8.00 zapraszamy młodzież i wychowawców z gimnazjów  i  szkół ponadgimnazjalnych.
 3. W środę, 17 września, przypada rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku. W modlitwie tego dnia pamiętajmy o poległych w obronie Ojczyzny i pomordowanych lub wywiezionych w głąb Rosji Polaków. We wtorek, 16 września, o godz. 11.00 zapraszamy wiernych do wspólnej modlitwy w intencji żyjących i zmarłych Sybiraków.
 4. Młodzież klas z II gimnazjalnych, która przystąpi do sakramentu bierzmowania w 2016 roku, w czwartek do kościoła na spotkanie po Mszy św. o godz. 18.00.  Na to spotkanie zaproszeni są rodzice lub jedno z nich w celu wyrażenia zgody.
 5. KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI rozpoczynamy w najbliższy wtorek, 16 września, o godz. 19.30, w salce pod plebanią.
 6. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedzielę.

2014.09.07 23. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. Dzisiaj do puszek zbierane są ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Natomiast w niedzielę, za tydzień, ofiary złożone na tacę, będą przekazane na diecezjalne środki przekazu.
 2. W poniedziałek – obchodzimy w liturgii święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
 3. W niedzielę za tydzień, 14 września, obchodzić będziemy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Na godz. 16.30  zapraszamy na Mszę świętą rodziców i ich dzieci, które w maju przyszłego roku przystąpią do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej.
 4. Młodzież z III klas gimnazjalnych – kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania w przyszłym roku zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie. Odbędzie się ono w czwartek, po Mszy świętej o godz. 18.00, w kościele.
 5. Ministrantów, a także chętnych chłopców do służy przy ołtarzu w naszym kościele, zapraszamy na spotkanie w najbliższą sobotę na godz. 9.00 do salki pod plebanią.
 6. KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI – rozpoczniemy we wtorek, 16 września br. o godz. 19.30  w salce pod plebanią.
 7. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedzielę. Od października, w niedziele, u Pań pod chórem będzie można nabyć kalendarz ścienny diecezjalny na 2015 rok oraz znicze nagrobne.

2014.08.31 22. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. Ostatnia niedziela miesiąca sierpnia dla dzieci i młodzieży szkolnej kończy okres wakacji. Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. Msza św. dla dzieci i młodzieży, ich rodziców, wychowawców, nauczycieli, katechetów i pracowników szkoły będzie o godz. 8.00. Zapraszamy do udziału w niej wszystkich, którym leży na sercu wychowanie młodego pokolenia w duchu chrześcijańskim.
 2. Przypominamy rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna stać się przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina bowiem jest pierwszym i podstawowym środowiskiem, w którym dziecko zdobywa wychowanie także religijne. Szkoła, katecheta i Kościół nie zastąpią w tym rodziców, mogą im tylko pomagać.
 3. Jutro przypada 75. Rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Naszą powinnością jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na wszystkich frontach i pomordowanych w obozach koncentracyjnych przez niemieckich okupantów. Prośmy Boga, aby ofiara ich życia nie była daremna. Prośmy też o dar pokoju dla świata.
 4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek na godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. O Chrystusie Najwyższym Kapłanie i na wspólną modlitwę o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Po Mszy św. w kościele, będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i cicha adoracja do godz. 20.00. Wszystkie wspólnoty modlitewne działające w naszej parafii, a także wszystkich chętnych zapraszamy do udziału we Mszy św. i do adoracji Pana Jezusa.
 5. W piątek, jako pierwszy miesiąca – spowiadać będziemy od godz. 15.00. Dorosłych, dzieci i młodzież zapraszam do udziału we Mszy św. o godz. 18.00 i skorzystania z sakramentu spowiedzi. Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa będzie odprawiona o godz. 8.00 i o godz. 18.00.
 6. W sobotę, jako pierwszą miesiąca – Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP będzie o godz. 7.30  i modlitwa różańcowa. Zapraszamy Kółka Żywego Różańca i wszystkich chętnych czcicieli Matki Bożej.
 7. W niedzielę, za tydzień, podczas Mszy św. o godz. 12.30  podziękujemy Panu Boga z tegoroczne zbiory i poprosimy o Jego błogosławieństwo. Ponieważ jest to pierwsza niedziela miesiąca, po Mszy św. będzie wystawienie Najświętszego sakramentu, modlitwa adoracyjna i procesja eucharystyczna wokół kościoła. Prosimy służbę liturgiczną: asystę kościelną, lektorów, ministrantów, bielanki oraz pozostałe wspólnoty modlitewne do udziału w procesji.
 8. W niedzielę za tydzień, 7 września, o godz. 17.00 w salce pod kancelarią odbędzie się zebranie dla katechetów nauczających w szkołach na terenie naszej parafii. Prosimy o przyniesienie na spotkanie  ankiet katechetycznych.
 9. Powakacyjna próba Chóru – w poniedziałek o godz. 19.00;  scholi dziecięcej – w sobotę o godz. 10.00.
  W niedzielę za tydzień, do puszek zbierane będą ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 10. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym działająca w naszej parafii zaprasza na modlitwę wstawienniczą o uzdrowienie  wszystkich, którzy w swoim życiu doświadczają różnego rodzaju trudności,  cierpienia czy chorób. Modlitwa o uzdrowienie odbędzie się w sobotę 6 września o godz. 18.00 w salce pod plebanią. Wspólnota Miłosierdzie zaprasza także wszystkich, którzy pragną doświadczenia realnej obecności Boga i nawiązania lub pogłębienia żywej relacji Bogiem – na spotkania w każdy czwartek, po Mszy św. o godz. 18.00 do salki pod plebanią.
 11. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedzielę. W zakrystii można nabyć wrześniowy numer miesięcznika dla dzieci – Mały Gość Niedzielny. Zachęcamy parafian do lektury także tygodnika Niedziela, który – podobnie jak Gość Niedzielny – zawiera bardzo ciekawe artykuły informacyjne i formacyjne.

2014.08.24 21. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. W związku z postanowieniem Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, we wtorek 26 sierpnia, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, będzie Dniem modlitwy za Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie. Msze święte w tym dniu będą o godz. 6.30, 9.30, 11.00 i 18.00. Po mszach św. do puszek zbierane będą ofiary na materialną pomoc dla chrześcijan prześladowanych na Wschodzie.
 2. Od niedzieli za tydzień Msze św. będą o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00,  12.30 i 18.00.
 3. W najbliższą sobotę, w godzinach czynnej kancelarii, przyjmowane będą zgłoszenia dzieci z klas drugich szkół podstawowych  do I Komunii św. w przyszłym roku.
 4. W sobotę, 30 sierpnia, w Żyrardowie o godz. 19.30  odbędzie się kolejne spotkanie młodzieży naszej diecezji jako przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. W imieniu Biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby, biskupa łowickiego i Diecezjalnego Koordynatora ŚDM, serdecznie zapraszamy na to spotkanie młodzież naszej parafii i „ambasadorów” ŚDM. Żyrardów, Plac Jana Pawła II, godz. 19.30, sobota.
 5. W poniedziałek, 1 września, Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego  i katechetycznego dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i wychowawców ze szkół z terenu naszej parafii będzie o godz. 8.00. O godz. 9.00, Mszę św. na rozpoczęcie roku dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i wychowawców z Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Konarskiego, odprawi Biskup Andrzej Franciszek Dziuba, biskup łowicki.
 6. W niedzielę, 7 września, o godz. 17.00 ,  w salce pod kancelarią odbędzie się spotkanie dla katechetów nauczających w szkołach na terenie naszej parafii.

2014.08.17 20. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: dzisiaj – św. Jacka Odrowąża, zakonnika; w środę – św. Bernarda, opata, doktora Kościoła; w czwartek – św. Piusa X, papieża, a w piątek – Najświętszą Maryję Pannę Królową.
 2. Mimo czasu wakacyjnego, trwają prace związane z wyposażeniem naszej świątyni w kolejne okna witrażowe czyli w nawach bocznych i w oknach pod sufitem kościoła. Jest nadzieja, że do końca tego roku, witraże będą wstawione. Pozostanie nam tylko spłacanie kosztów związanych z tą inwestycją. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na tace podczas Mszy świętych, za dodatkowe ofiary przekazywane na konto parafii lub bezpośrednio do Ks. Proboszcza. Liczymy na zrozumienie i przychylność wszystkich parafian oraz na wspieranie  tego wspólnego dzieła modlitwą i konkretnymi ofiarami.
 3. Po Mszy św. nabywamy prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedzielę.