Kościół

Ogłoszenia parafialne

2015.03.22 05. Niedziela Wielkiego Postu

 1. Dzisiejsza niedziela wprowadza nas w pasyjny charakter Wielkiego Postu kierując naszą uwagę bardziej ku cierpiącemu za nasze grzechy Chrystusowi. Zachęcamy parafian do udziału w nabożeństwie Gorzkich Żali. W najbliższy piątek, 27 marca po Mszy św. o godz. 18.00 wyruszymy  na Drogę Krzyżową ulicami naszego osiedla. Wyjdziemy z kościoła i ulicą Szarych Szeregów przejdziemy do ronda, następnie ulicą Melchiora Wańkowicza i Bolesława Leśmiana przejdziemy do ulicy Szarych Szeregów i tą ulicą powrócimy do kościoła. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców osiedla, którzy mogą, do udziału w tym nabożeństwie, a szczególnie dzieci, młodzież i dorosłych, asystę kościelną, lektorów, ministrantów, bielanki, kółka różańcowe i wspólnoty modlitewne naszej parafii. Prosimy także mężczyzn o pomoc w niesieniu Krzyża. Na procesją przynosimy zapalone świece lub znicze.
 2. Za tydzień – niedziela Męki Pańskiej czyli Palmowa. Podczas Mszy świętych wsłuchamy opisu Męki Naszego Pana i dokonamy obrzędu poświecenia palm. Panie z Kółek Żywego Różańca przygotują palmy, które będzie można u nich nabyć. Sami też możemy wykonać palmy i przynieść je do kościoła. W tym dniu zapraszamy młodzież zwłaszcza gimnazjalną do Łowicza na uroczystą procesją, Mszę św. i konkurs palm. Liczymy, że z pomocą rodziców, nauczycieli i katechetów młodzież ta pozytywnie odpowie na zaproszenie Biskupa łowickiego, jakie do niej skierował.
 3. W niedzielę za tydzień, po Mszy św. o godz. 18.00, Chór naszej kolegiaty – jak co roku – wykona w kościele śpiewy pasyjne. Serdecznie zapraszamy parafian do udziału we Mszy św. i do wspólnej refleksji nad treściami zawartymi w pieśniach pasyjnych.
 4. Zachęcamy wiernych do spowiedzi wielkopostnej w tym tygodniu i do skorzystania z rekolekcji, które w Wielkim Tygodniu odbędą się w parafii Niepokalanego Serca NMP na Widoku, czyli „pad lasem”.
 5. W środę, 25 marca obchodzimy w liturgii uroczystość Zwiastowania Pańskiego i rocznicę erygowania Diecezji Łowickiej.
 6. W czwartek 26 marca zapraszamy młodzież trzecich klas gimnazjalnych – kandydatów do przyjęcie sakramentu bierzmowania w maju tego roku na Mszę świętą o godz. 18.00, a potem na spotkanie w Auli parafialnej.
 7. Do puszek w kościele zbieramy ofiary na bardziej potrzebujących w naszej parafii oraz na kwiaty do Grobu Pańskiego i świąteczny wystrój świątyni.
 8. Z pewnym wyprzedzeniem informujemy Parafian, liturgię paschalną Wielkiej Soboty rozpoczniemy w tym roku o godz. 19.00! Liturgia Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku będzie o godz. 18.00
 9. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedzielę.

2015.03.15 04. Niedziela Wielkiego Postu

 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w parafii rekolekcje wielkopostne dla dorosłych, młodzieży i dzieci, które będą trać do  wtorku włącznie. Nauki rekolekcyjne głosić będzie Ks. Paweł Olszewski, kapłan diecezji łowickiej, aktualnie odbywający dalsze studia na UKSW w Warszawie. Witami Go bardzo serdecznie i modlitwie wiernych polecamy Jego posługę rekolekcyjną w naszej parafii.
 2. Dzisiaj nauki rekolekcyjne będą głoszone podczas Mszy świętych.
 3. W poniedziałek i wtorek nauki dla dorosłych będą podczas Mszy św. o godz. 6.30 , 18.00   i   19.30.  Dla młodzieży gimnazjalnej – dzisiaj, w poniedziałek i wtorek podczas Mszy św. o godz. 8.00.  Dla dzieci z klas IV-VI – dzisiaj, w poniedziałek i wtorek podczas Mszy św. o godz. 9.30. Dla dzieci z klas 0-III, dzisiaj o godz. 11.00 oraz w poniedziałek i wtorek o godz. 11.00.
 4. SPOWIEDŹ – dzisiaj podczas Mszy świętych [są Ojcowie Franciszkanie z Niepokalanowa] oraz w poniedziałek i wtorek od godz. 8.00-12.00 i od godz. 16.00-20.00. Adoracja eucharystyczna w poniedziałek i we wtorek będzie od godz. 16.00  w kościele. Kapłani w tym czasie będą spowiadać. Prosimy, aby w adoracja Najświętszego sakramentu odbywała się w skupieniu i ciszy!
 5. Spowiedź i Komunia św. osób chorych i starszych pozostających w domach będzie w poniedziałek od godz. 11.00. W zakrystii można jeszcze zgłosić wizytę księdza.
 6. W poniedziałek – z racji rekolekcji – kancelaria nie będzie czynna. Kancelaria będzie nieczynna również w najbliższą sobotę – 21 marca.
 7. W czwartek obchodzimy w liturgii uroczystość św. Józefa , Oblubieńca NMP. W tym dniu pamiętajmy o Biskupie Józefie Zawitkowskim. Polecajmy Opiece św. Józefa i Matki Bożej Biskupa seniora i wszystkich, którym patronuje św. Józef.
 8. W czwartek na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy młodzież gimnazjalną z klas II – kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania w przyszłym roku. Po Mszy św. w kościele będzie też spotkanie.
 9. W piątek na godz. 17.00 zapraszamy wiernych na nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
 10. Dzisiaj o godz. 17.00, w salce pod kancelarią, odbędzie się spotkanie katechetów nauczających w gimnazjach na terenie naszej parafii.
 11. Nabywamy prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedzielę.

2014.03.08 03. Niedziela Wielkiego Postu

 1. Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli przypomina nam dekalog oraz prawdę o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. W misterium paschalne Chrystusa włączył nas sakrament chrztu świętego, który zobowiązuje nas do zachowywania przykazań Bożych.
 2. Dzisiaj przypada Dzień Kobiet. W modlitwach polecajmy je Bogu, aby wpatrzone w najdoskonalszą Kobietę Świata – Maryję, rozwijały wszelkie walory będące przejawem kobiecości.
 3. W niedzielę za tydzień, 15 marca br. rozpoczniemy w naszej parafii  REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE  dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Nauki rekolekcyjne będzie głosił Ks. Paweł Olszewski, kapłan naszej diecezji, odbywający dalsze studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego [UKSW] w Warszawie. Polecamy modlitwom wiernych osobę Księdza Pawła i jego posługę w naszej parafii. Szczegółowy program podany jest w kruchcie i w gablotce przed kościołem.
 4. W niedzielę nauki głoszone będą podczas wszystkich Mszy świętych, czyli o godz. 6.30, 8.30, 9.30, 11.00, 12.30   i   18.00.
  W poniedziałek Msze św. z naukami dla dorosłych będą o godz. 6.30, 18.00  i  19.30; dla młodzieży gimnazjalnej o godz. 8.00; dla dzieci z klas IV-VI  o godz. 9.30; o godz. 11.00 – nauka dla dzieci z klas 0-III.
  We wtorek-ostatni dzień rekolekcji, Msze św. z naukami będą o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 18.00  i  19.30.
  SPOWIEDŹ  BĘDZIE w niedzielę na wszystkich Mszach świętych [będą spowiednicy], w poniedziałek i wtorek w godz. 8.00 – 12.00, a po południu od godz. 16.00.
 5. SPOWIEDŹ  dla osób starszych i chorych pozostających w domach będzie w poniedziałek 16 marca od godz. 11.00 . W zakrystii i w dniach i godzinach czynnej kancelarii przyjmujemy zgłoszenia tych osób oraz ich adresy.
 6. Pamiętajmy o nabożeństwie Gorzkich Żali  – w niedzielę o godz. 17.15 i Drogi Krzyżowej – w piątek o godz.17.00.  DROGA  KRZYŻOWA  ULICAMI   OSIEDLA „WIDOK”  będzie w piątek przed Niedzielą Palmową czyli 27 marca, po Mszy  św. o godz. 18.00. Do udziału w niej zapraszamy dorosłych, młodzież oraz dzieci i prosimy o przygotowanie lampionów lub świec.
 7. W czwartek  12 marca na godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. młodzież gimnazjalną – kandydatów do przyjęcia  sakramentu bierzmowania w tym roku i na spotkanie w kościele.
 8. W piątek, z racji drugiej rocznicy wyboru Ojca świętego Franciszka, podczas Mszy świętych modlić się będziemy w jego intencji. Modlitwie wiernych polecamy osobę naszego papieża.  W tym dniu przypada 6 rocznica śmierci Ks. Juliana Wróbla. Wdzięczni na jego kapłańską posługę w naszej parafii i za ofiarowany  do kaplicy wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, wypraszajmy dla niego radość nieba.
 9. Od poniedziałku – w Parafialnym Punkcie Caritas wydawana będzie żywność tym osobom, które złożyły już skierowanie z Miejskiego Oddziału Pomocy Społecznej w Skierniewicach. Można jeszcze składać u Pań w Caritasie skierowania z MOPS-u w celu otrzymania żywności.  Składamy serdeczne  podziękowania panu Zbigniewowi Okrasce, Zbigniewowi Łopatce i panom strażakom z Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach za przywiezienie i wyładowanie żywności.
 10. Do puszek w kościele zbierane są ofiary na bardziej potrzebujących oraz na kwiaty do Grobu Pańskiego i świąteczny wystój kościoła.
 11. W niedzielę za tydzień, ofiary składane na tace będą przeznaczone na budowę i remonty kościołów w naszej diecezji.
 12. W gablotce przed kościołem i w kancelarii wywieszone zostały terminy sakramentu chrztu świętego udzielanego w naszej parafii podczas Mszy świętej  do końca czerwca br.
 13. W niedzielę za tydzień o godz. 17.00, w salce pod kancelarią odbędzie się spotkanie katechetów nauczających w gimnazjach na terenie naszej parafii. Serdecznie zapraszamy.
 14. Klasyczne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum im. Ks. S. Konarskiego [KLASYK] zaprasza rodziców zainteresowanych przyszłością swoich dzieci na Dzień Otwarty, który odbędzie się w sobotę 14 marca, w  godz. 9.00-13.00. Będzie można zwiedzić szkołę, zapoznać się z zasadami i programami, porozmawiać z uczniami i nauczycielami, wziąć udział w prezentacjach itp.
 15. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedzielę.

2015.03.01 02. Niedziela Wielkiego Postu

 1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Pragniemy objąć naszą modlitwą misjonarki i misjonarzy z Polski, którzy  mimo wielu przeciwności, a niekiedy i ryzyka życia, wytrwale głoszą Chrystusa w wielu miejscach świata. Oprócz pomocy modlitewnej misje potrzebują naszego finansowego wsparcia. Pomóżmy misjonarzom przekazując dziś ofiarę do puszek. Poprzez naszą hojność stajemy się współpracownikami misjonarzy.
 2. Dzisiejsza niedziela jako pierwsza miesiąca jest niedzielą adoracji. PO Mszy św. o godz. 12.30  będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówimy modlitwy adoracyjne.
 3. W czwartek, jako pierwszy miesiąca, zapraszamy wiernych na Mszę św. O Chrystusie Najwyższym Kapłanie o godz. 18.00 i wspólną modlitwę w intencji powołań do życia kapłańskiego i zakonnego, a także na adorację eucharystyczną w tej intencji do godz. 20.00.
 4. W piątek, jako pierwszy miesiąca, spowiadać będziemy na Mszach św. rano, a po południu od godz. 16.00. Zapraszamy parafian na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.00  i na Mszę św. O Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 18.00.
 5. W sobotę, jako pierwszą miesiąca – Msza św. O Niepokalanym Sercu Maryi będzie o godz. 7.30, potem różaniec i spotkanie dla Kółek Żywego Różańca. W sobotę na godz. 18.00 do salki pod plebanią zapraszamy wszystkich, którzy w życiu doświadczają różnego rodzaju udręk duchowych i fizycznych – na modlitwę wstawienniczą prowadzoną przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „Miłosierdzie”.
 6. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej jest w piątek o godz. 17.00; nabożeństwo Gorzkich Żali – w niedzielę o godz. 17.15. REKOLEKCJE w naszej parafii rozpoczniemy w niedzielę 15 marca trwać będą do wtorku 17 marca włącznie. Szczegółowy plan podany jest w gablotce przed kościołem i na  tablicy w kruchcie.
 7. Do puszek w kościele zbierane są ofiary na bardziej potrzebujących w naszej parafii oraz na kwiaty do Grobu Pańskiego i świąteczny wystrój świątyni.
 8. W minionym tygodniu zakończone zostały prace związane z wymianą dotychczasowych okien na okna witrażowe. Pozostała nam tylko spłata należności wobec wykonawcy. Ofiary z tegorocznej kolędy są przeznaczone między innymi na spłatę znacznej części kosztów związanych z tą inwestycją.
 9. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w  rodzinach naszej parafii.
  Wyrażamy serdeczne podziękowanie wszystkim tym Parafianom, którzy przyjęli kapłana z błogosławieństwem Bożym i nie ulegli pokusie zamykania przed nim drzwi swoich mieszkań! Dziękujemy za złożone przy tej okazji ofiary na materialne wsparcie naszej parafii. Część zebranych ofiar przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu, pozostała część zostanie przeznaczona na spłatę kosztów związanych z witrażami  w naszej świątyni.
 10. Od 02 marca br KANCELARIA  PARAFIALNA będzie czynna [z wyjątkiem niedziel i świąt] poniedziałki, środy, piątki w godz. 9.00-11.00  i  16.00-18.00, a w soboty w godz. 9.00-11.00.
 11. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Niedzielę i Gość Niedzielny.

2015.02.22 01. Niedziela Wielkiego Postu

 1. Od Środy Popielcowej rozpoczęliśmy w Kościele Wielki Post. Jest on szczególną okazją do pogłębienia więzi z Chrystusem cierpiącym i umierającym na Krzyżu dla naszego zbawienia, aby przez osobiste nawrócenie i podjęcie pokuty z Jezusem zmartwychwstać do nowego życia.
 2. Zachęcamy Parafian do intensywniejszej – w tym czasie – osobistej modlitwy, do nawiedzania Chrystusa w kaplicy Najświętszego Sakramentu w naszym kościele, do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, w REKOLEKCJACH.
 3. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej jest w piątek o godz. 17.00; nabożeństwo Gorzkich Żali – w niedzielę o godz. 17.15. REKOLEKCJE w naszej parafii rozpoczniemy w niedzielę 15 marca i trwać będą do wtorku 17 marca włącznie! Zaplanujmy swój czas, a także dzieci i młodzieży tak, aby wziąć udział w rekolekcjach parafialnych i skorzystać z sakramentu spowiedzi. Szczegółowy plan rekolekcji został już wywieszony w gablotce przed kościołem.
 4. Do puszek stojących w kościele zbierane są ofiary na bardziej potrzebujących w naszej parafii  oraz  na kwiaty do Grobu Pańskiego i świąteczny wystrój świątyni.
 5. W niedzielę za tydzień zbierane będą do puszek ofiary na Pomoc Kościołowi w Świecie.
 6. W niedzielę za tydzień, po Mszy św. o godz. 12.30  odbędzie się spotkanie  dla Asysty kościelnej, a także chętnych do posługi przy ołtarzu w naszej świątyni panów. Serdecznie zapraszamy.
 7. WIZYTA  DUSZPASTERSKA
  Poniedziałek – 23 lutego – ul. Wańkowicza nr 4; ul. Wańkowicza nr 5 m 13 i 45[w bloku wojskowym]; ul. Wańkowicza nr 8 i 10;
  Wtorek – 24 lutego – ul. Wańkowicza nr  11  i   12;
  Środa – 25 lutego – ul. Sucharskiego  nr  1, 3, 5;
  Czwartek – 26 lutego – ul. Sucharskiego  nr 2, 4, 7;
  Piątek – 27 lutego – ul. Sucharskiego nr 8, 9, 10, 11;
  Sobota – 28 lutego – ul. Sucharskiego  nr  12A, 12B, 13, 14, 14A, 15, 16 i 18.
  Zakończenie wizyty duszpasterskiej.
  Początek godz. 16.00; w sobotę – godz. 9.00.
 8. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedzielę, w zakrystii marcowy numer Małego Gościa dla dzieci.

2015.02.15 06. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku szczególnie będziemy się modlić za dzieci, aby rodziny, Kościół, cały naród i państwo troszczyli się o ich abstynencję.
 2. Dzisiaj, o godz. 17.00, w salce pod kancelarią odbędzie się zebranie katechetów pracujących w szkołach na terenie naszej parafii.
 3. W najbliższą środę, zwaną Popielcową, rozpoczyna się w Kościele Okres Wielkiego Postu. Msze św. połączone z obrzędem posypania głów popiołem będą w tym dniu o godz. 6.30,  8.00,  9.30  i  18.00. Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje wszystkich od 14 roku życia – POST  ŚCISŁY. Oznacza to, że w ciągu dnia możemy spożyć jeden posiłek do syta, pozostałe zaś skromniej! Obowiązek ten nie dotyczy osób chorych i dzieci do lat 14-tu , co nie znaczy, że dzieci nie powinny włączyć się w ten szczególny charakter dnia, poprzez jakąś formę wstrzemięźliwości np. przez rezygnację ze słodyczy!
 4. W najbliższy piątek na godz. 17.00 zapraszamy wiernych na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a w niedzielę za tydzień na nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 17.15.
 5. Trwa okres rozliczeń podatkowych za ubiegły rok. Możemy 1% podatku od dochodu przekazać organizacjom pożytku publicznego. W naszej diecezji działa i niesie pomoc charytatywną i opiekuńczą – Fundacja Diecezji Łowickiej. Zwracamy się do parafian dobrej woli o przekazanie 1% na rzecz Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej : KRS: 000 252 350. W kościele pod chórem i w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu można pobrać ulotkę z kontem Fundacji.
 6. PLAN  WIZYTY  DUSZPASTERSKIEJ
  Poniedziałek – 16 lutego – ul. 19 lutego  nr 2, 4, 6
  Wtorek – 17 lutego – ul. 19 lutego nr 8 i 10
  Czwartek – 19 lutego – ul. Wagnera  nr 2, 4, 6; ul. Wańkowicza nr 14
  Piątek – 20 lutego – ul. Wańkowicza  nr  1 i  2
  Sobota- 21 lutego – ul. M.C. Skłodowskiej od torów do ul. Widok po obu stronach, ul. Wańkowicza nr 3
  Początek wizyty od godz. 16.00, w sobotę od godz. 9.00
 7. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Niedzielę i Gość Niedzielny.

2015.02.08 05. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. W najbliższą środę, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, obchodzimy światowy Dzień Chorego. W tym dniu, w naszym kościele Msze św. będą o godz. 6.30 i 7.00. Mszy św. o godz. 7.30 nie będzie! Na godz. 9.00 zapraszamy do świątyni osoby starsze i chore, które z pomocą najbliższych mogą przybyć na Mszę św. w ich intencji i przyjąć sakrament Chorych. Podczas Mszy św. będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi, aby będąc w stanie łaski, przyjąć sakrament Chorych.
 2. W sobotę, 14 lutego, obchodzimy w liturgii święto Cyryla i Metodego. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku święty Jan Paweł II papież ogłosił ich współpatronami Europy.
 3. W niedzielę za tydzień – 15 lutego – o godz. 17.00 , w salce pod kancelarią odbędzie się spotkanie dla katechetów nauczających w szkołach na terenie naszej parafii.
 4. PLAN  WIZYTY  DUSZPASTERSKIEJ
  Poniedziałek – 09 lutego -  ul. Kpt Hali  nr 4
  Wtorek – 10 lutego – ul. Kpt Hali  nr 6
  Środa – 11 lutego – ul. Kpt Hali nr 8  i ul. 19 lutego nr 12
  Czwartek – 12 lutego – ul. 19 lutego nr 1
  Piątek – 13 lutego – ul. 19 lutego nr 3
  Sobota – 14 lutego – ul. 19 lutego nr 5
  Początek wizyty – godz. 16.00; w sobotę – godz. 9.00
 5. Od tygodnia, w każdy piątek od godz. 19.00-20.00 w salce pod kancelarią spotykają się dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych[  dorosłe dzieci  alkoholików ]. Na te spotkania serdecznie zapraszamy osoby dorosłe, które na co dzień doświadczają obciążeń wyniesionych z domów rodzinnych i nie zawsze są w stanie sobie pomóc.
 6. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Niedzielę i Gość Niedzielny.

2015.02.01 04. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 12.30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy adoracyjne.
 2. W poniedziałek 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego – tradycyjnie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. w tym dniu będą o godz. 6.30, 8.00, 9.30  i  18.00. Podczas Mszy św. zostaną pobłogosławione świece, które w tym dniu przynosimy do kościoła. Poświęcona świeca ma nam wskazywać Chrystusa, Który swoim blaskiem może oświecać nasze życie zwłaszcza w chwilach próby, cierpienia i innych doświadczeń.
  Bardzo prosimy, aby przyniesione do kościoła świece były zabezpieczone przed rozlaniem. Wylewanie ciekłej zawartości świecy na posadzkę lub ławki nie powinno mieć miejsca! Zadbajmy, aby było inaczej.
 3. Z inicjatywy świętego Jana Pawła II, święto Ofiarowania Pańskiego jest także światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Ten rok, z ustanowienia papieża Franciszka, jest Rokiem Życia Konsekrowanego. Mając na uwadze te dwa ważne motywy modlitwą i ofiarą wspomagajmy osoby służące Bogu i ludziom w zakonach  i zgromadzeniach zwłaszcza zamkniętych czyli klauzurowych. Do puszek zbierane będą ofiary na materialną pomoc wspólnotom klauzurowym w naszej diecezji. Są nimi: Siostry Bernardynki z Łowicza, Siostry Klaryski z Miedniewic i Siostry Służebnice Bożego Miłosierdzia z Rybna.
 4. W najbliższy czwartek, jako pierwszy miesiąca, modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy św. o godz. 18.00 rozpoczniemy adorację eucharystyczną w tej intencji i zakończymy ją o godz. 20.00.
 5. W piątek, jako pierwszy miesiąca, spowiadamy rano, a po południu od godz. 16.00. Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa będzie odprawiona o godz. 7.30   i    18.00.
 6. W sobotę, jako pierwszą miesiąca, Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi będzie o godz. 7.30.
 7. Wspólnota Odnowy w Duchu świętym – „Miłosierdzie”, w sobotę na godz. 18.00 zaprasza do salki pod plebanią na modlitwę wstawienniczą o uzdrowienie. Na modlitwę zapraszamy wszystkich, którzy w życiu doświadczają różnego rodzaju udręk duchowych i fizycznych.
 8. PLAN  WIZYTY  DUSZPASTERSKIEJ
  Poniedziałek – 02 lutego – ul. Tetmajera nr 2 i  ul. Konarskiego nr 2
  Wtorek – 03 lutego – ul. Tetmajera nr 4 i 6; oraz bloki wojskowe – ul. Konarskiego nr 1 mieszkania 9 i 15 ul.  Konarskiego nr 4 mieszkania 12, 13, 19, 33; ul. Konarskiego nr 6 mieszkania 4, 8, 18, 21, 33.
  Środa – 04 lutego – ul. Leśmiana  nr  1 i 3;
  Czwartek – 05 lutego – ul. Wagnera nr 1;
  Piątek – 06 lutego – ul. Kpt Hali  nr 2;
  Sobota – 07 lutego -  ulice: Twarowskiej, Sienna, Rolna, Wiejska, Stęborowskiego, Kombatantów i Sułkowskiego.
  Początek wizyty od godz. 16.00; w sobotę od godz. 9.00
 9. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Niedzielę i Gość Niedzielny.

2015.01.25 03. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. W dzisiejszą niedzielę kończymy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan i Światowy Dzień Chorych na Trąd. Kończy się Tydzień Ekumeniczny, ale nie kończy się troska o jedność wyznawców Chrystusa. W dalszym ciągu pogłębiajmy swoją wiarę, módlmy się o jedność i podejmujmy czyny chrześcijańskiego miłosierdzia w odniesieniu do braci odłączonych.
 2. W niedzielę za tydzień, jako pierwszą miesiąca, po Mszy św. o godz. 12.30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy adoracyjne.
 3. PLAN  WIZYTY  DUSZPASTERSKIEJ
  Poniedziałek – 26 stycznia – ul. Norwida  nr  7  i  8;
  Wtorek – 27 stycznia – ul. Norwida nr  9, 11  i  13;
  Środa – 28 stycznia – ul. Orkana  nr  8  i  10 oraz w bloku wojskowym ul. Orkana 3 mieszkania  13  i  14;
  Czwartek – 29 stycznia – ul. Orkana  nr 12, ul. Szarych Szeregów [domki] i Szarych Szeregów  nr 3;
  Piątek – 30 stycznia – ul. Tetmajera  nr  1, 3 i 5;
  Sobota – 31 stycznia – ulice: Jasna, Widok, Wyszyńskiego, Hibnera, Wiosenna, Samotna, Kameralna i Orzeszkowej.

  Początek wizyty godz. 16.00  , w sobotę – godz. 9.00

 4. W zakrystii oraz w dniach i godzinach czynnej kancelarii przyjmowane są intencje mszalne do końca czerwca bieżącego roku.
 5. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Niedzielę i Gość Niedzielny.

2015.01.18 02. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Pamiętajmy o tych, którzy przebywają poza granicami kraju z własnej woli. Szczególnie polecajmy Bogu w modlitwie tych, którzy w pośpiechu zmuszeni byli opuścić swoje domy, ojczyznę z powodu wojen czy regionalnych konfliktów tracąc wszystko, co do tej pory zyskali. Niech los tych ludzi nie będzie nam obojętny. Zechciejmy włączyć się w akcje pomocy, zwłaszcza jeśli możemy choć trochę materialnie czy duchowo przyczynić się do poprawy ich losu.
 2. Od dzisiejszej niedzieli w Kościele rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W naszych modlitwach prośmy Boga o dar zjednoczenia wszystkich wyznawców Chrystusa. W tygodniu podczas Mszy św. o godz. 18.00 modlić się będziemy w intencji jedności chrześcijan.
 3. Dzisiaj do puszek zbierane są ofiary na odbudowę katedry diecezji sosnowieckiej, która w październiku ubiegłego roku po pożarze uległa poważnym zniszczeniom.
 4. Dzisiaj, we Mszy św. o godz. 18.00 weźmie udział Miejska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Pana Szczepana Bieszczada. Po Mszy świętej Orkiestra zagra także kilka kolęd, w które będzie można włączyć się przez wspólny śpiew.
 5. PLAN  WIZYTY  DUSZPASTERSKIEJ
  Poniedziałek – 19 stycznia – ul. Iwaszkiewicza  nr 5 i 7;
  Wtorek – 20 stycznia – ul. Iwaszkiewicza  nr  8, 9, 10;
  Środa – 21 stycznia – Iwaszkiewicza  nr  12  i   14 oraz w bloku wojskowym nr 11 – mieszkania  11 i  30;
  Czwartek – 22 stycznia – ul. Iwaszkiewicza  nr 16; ul. Norwida nr  2 i 4;
  Piątek – 23 stycznia – ul. Orkana nr 2A; ul. Norwida  nr  3  i  5;
  Sobota – 24 stycznia – ul. Norwida nr 6; ulice – Bielańska, Składowa i Nowobielańska[nr 1-33A  i nr 6-42].

  Początek wizyty od godz. 16.00; w sobotę od godz. 9.00.

 6. W związku z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży zapraszamy młodzież z parafii na rekolekcje ewangelizacyjne, jakie odbędą się w czasie ferii zimowych w Kutnie – Woźniakowie w dniach od 5 do 8 lutego i od 12 do 15 lutego [dla województwa łódzkiego]. Szczegółowe informacje można uzyskać w naszej parafii  u Koordynatora przygotowań do ŚDM – Księdza Pawła Pietrzaka.
 7. W tym roku, w Łowiczu odbędą się dwa ważne wydarzenia: Zjazd Dużych Rodzin z Polski oraz Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Niewidomych i Niedowidzących. Zjazd Dużych Rodzin odbędzie się w dniach 19-21 czerwca br. natomiast Pielgrzymka Osób Niewidomych w dniach 11-12 września br. Zwracamy się do Parafian dobrej woli o przyjęcie do swoich domów rodziny wielodzietnej [dwa noclegi], jak również pielgrzymów niewidomych wraz z opiekunami [jeden nocleg]. Księża podczas odwiedzin kolędowych przyjmować będą zapisy i adresy parafian chętnych do  przyjęcia tych osób. Również w dniach i godzinach czynnej kancelarii, a także w zakrystii przyjmowane będą zgłoszenia oraz udzielane bliższe informacje.
 8. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Niedzielę i Gość Niedzielny.