Kościół

Ogłoszenia parafialne

2014.09.21 25. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. Dzisiejsza niedziela  w Kościele jest Dniem Środków Oddziaływania Społecznego. Ogarnijmy modlitwą wszystkich, którzy poprzez środki przekazu  mają wpływ na całe społeczeństwa i konkretnego człowieka, aby mieli świadomość misji i wielkiej odpowiedzialności.
 2. Przypominamy, że rozpoczął się Kurs Przedmałżeński. Spotkania dla kandydatów do sakramentu małżeństwa odbywają się we wtorki o godz. 19.30, w salce pod plebanią. Przygotowanie odbywa się w cyklu zamkniętym.
 3. Dnia 28 czerwca 2014 roku, w liturgiczne wspomnienie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Biskup Andrzej Franciszek Dziuba, biskup łowicki, erygował nową parafię na Osiedlu Widok „pod lasem”. Nowa parafia powstała z wydzielenia terenu i mieszkańców dotychczasowej parafii  p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
  W skład nowej parafii weszły następujące ulice: Działkowa, J. Gójskiego, T. Skrzypka, Ziołowa, Jastrzębia, Zagajnikowa, Jagodowa, Jaskółcza, Wiklinowa, Czerwonego Kapturka, Króla Maciusia, Kubusia Puchatka, Bajkowa, J. Brzechwy, Leśnej Polanki, Armii Krajowej [od ul. Nowobielańskiej do ul. M.C. Skłodowskiej], Nowobielańska [po obu stronach] ale do ulicy Widok czyli od nr 33-99  i  od nr 46-94; ul. S. Żółkiewskiego, B. Radziwiłłówny, Królowej Bony, Królowej Marysieńki, J. Chodkiewicza, J. Matejki, Batalionów Chłopskich, A. Wittenberga, S. Wyspiańskiego, Północna, Czerwona, Grzybowa, S. Kaczyńskiego, Starbacicha, Sybiraków, Kpt. Dudzińskiego, M.C. Skłodowskiej [po obu stronach] czyli od lasu do ul. Widok, a więc numery od 55-205  i od 60-180 włącznie; Przemysłowa, Wiewiórcza, Zielna, Zielona i Prądzyńskiego.
  Na podstawie dekretu biskupa łowickiego, wierni nowo powstałej parafii, mogą przez pewien czas korzystać z posługi sakramentalnej w macierzystej parafii na Widoku z zachowaniem  jednak  przepisów Prawa Kanonicznego. Natomiast wierni , którzy pozostali  na Widoku i tworzą nadal parafię p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, korzystają z posługi duszpasterskiej w swojej parafii. Nie mogą np.  chrzcić dzieci, zgłaszać dzieci do Pierwszej Komunii świętej czy sakramentu bierzmowania, a także ślubu czy pogrzebu w innych parafiach, bez wyraźnej zgody parafii do której należą.
 4. Panie z Kółek Żywego Różańca zapraszamy do udziału w pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Matki Bożej do Domaniewic, która będzie w najbliższą sobotę 27 września. Chętnych do wspólnej modlitwy w Domaniewicach  prosimy o zapisywanie się u Pani Marianny Kowalskiej[ Tel. 046/833-97-89] na wyjazd autokarem.
 5. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedzielę.

2014.09.14 24. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. Dzisiejsza niedziela w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu, które mają wielki wpływ na rozwój kultury i kształtowanie ludzkich postaw przez przepływ informacji. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla pracowników mediów, aby poprzez tak szczególne narzędzia komunikacji odcierała do ludzi tylko prawda i dobro. Módlmy się także za nas – odbiorów, abyśmy potrafili dobrze korzystać z tych środków.
 2. Dzisiaj Kościół rozpoczyna kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Będziemy prosili Boga, przez wstawiennictwo świętego Stanisława Kostki, o świętość dla naszych dzieci i młodzieży, o mądrość, rozwagę i odpowiedzialność wychowawców za powierzonych ich opiece i pracy, młodych ludzi. W poniedziałek , na godz. 8.30 zapraszamy do naszej świątyni na Mszę św. dzieci i wychowawców ze szkół podstawowych z terenu naszej parafii. Natomiast we wtorek na Mszę świętą o godz. 8.00 zapraszamy młodzież i wychowawców z gimnazjów  i  szkół ponadgimnazjalnych.
 3. W środę, 17 września, przypada rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku. W modlitwie tego dnia pamiętajmy o poległych w obronie Ojczyzny i pomordowanych lub wywiezionych w głąb Rosji Polaków. We wtorek, 16 września, o godz. 11.00 zapraszamy wiernych do wspólnej modlitwy w intencji żyjących i zmarłych Sybiraków.
 4. Młodzież klas z II gimnazjalnych, która przystąpi do sakramentu bierzmowania w 2016 roku, w czwartek do kościoła na spotkanie po Mszy św. o godz. 18.00.  Na to spotkanie zaproszeni są rodzice lub jedno z nich w celu wyrażenia zgody.
 5. KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI rozpoczynamy w najbliższy wtorek, 16 września, o godz. 19.30, w salce pod plebanią.
 6. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedzielę.

2014.09.07 23. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. Dzisiaj do puszek zbierane są ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Natomiast w niedzielę, za tydzień, ofiary złożone na tacę, będą przekazane na diecezjalne środki przekazu.
 2. W poniedziałek – obchodzimy w liturgii święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
 3. W niedzielę za tydzień, 14 września, obchodzić będziemy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Na godz. 16.30  zapraszamy na Mszę świętą rodziców i ich dzieci, które w maju przyszłego roku przystąpią do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej.
 4. Młodzież z III klas gimnazjalnych – kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania w przyszłym roku zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie. Odbędzie się ono w czwartek, po Mszy świętej o godz. 18.00, w kościele.
 5. Ministrantów, a także chętnych chłopców do służy przy ołtarzu w naszym kościele, zapraszamy na spotkanie w najbliższą sobotę na godz. 9.00 do salki pod plebanią.
 6. KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI – rozpoczniemy we wtorek, 16 września br. o godz. 19.30  w salce pod plebanią.
 7. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedzielę. Od października, w niedziele, u Pań pod chórem będzie można nabyć kalendarz ścienny diecezjalny na 2015 rok oraz znicze nagrobne.

2014.08.31 22. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. Ostatnia niedziela miesiąca sierpnia dla dzieci i młodzieży szkolnej kończy okres wakacji. Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. Msza św. dla dzieci i młodzieży, ich rodziców, wychowawców, nauczycieli, katechetów i pracowników szkoły będzie o godz. 8.00. Zapraszamy do udziału w niej wszystkich, którym leży na sercu wychowanie młodego pokolenia w duchu chrześcijańskim.
 2. Przypominamy rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna stać się przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina bowiem jest pierwszym i podstawowym środowiskiem, w którym dziecko zdobywa wychowanie także religijne. Szkoła, katecheta i Kościół nie zastąpią w tym rodziców, mogą im tylko pomagać.
 3. Jutro przypada 75. Rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Naszą powinnością jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na wszystkich frontach i pomordowanych w obozach koncentracyjnych przez niemieckich okupantów. Prośmy Boga, aby ofiara ich życia nie była daremna. Prośmy też o dar pokoju dla świata.
 4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek na godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. O Chrystusie Najwyższym Kapłanie i na wspólną modlitwę o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Po Mszy św. w kościele, będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i cicha adoracja do godz. 20.00. Wszystkie wspólnoty modlitewne działające w naszej parafii, a także wszystkich chętnych zapraszamy do udziału we Mszy św. i do adoracji Pana Jezusa.
 5. W piątek, jako pierwszy miesiąca – spowiadać będziemy od godz. 15.00. Dorosłych, dzieci i młodzież zapraszam do udziału we Mszy św. o godz. 18.00 i skorzystania z sakramentu spowiedzi. Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa będzie odprawiona o godz. 8.00 i o godz. 18.00.
 6. W sobotę, jako pierwszą miesiąca – Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP będzie o godz. 7.30  i modlitwa różańcowa. Zapraszamy Kółka Żywego Różańca i wszystkich chętnych czcicieli Matki Bożej.
 7. W niedzielę, za tydzień, podczas Mszy św. o godz. 12.30  podziękujemy Panu Boga z tegoroczne zbiory i poprosimy o Jego błogosławieństwo. Ponieważ jest to pierwsza niedziela miesiąca, po Mszy św. będzie wystawienie Najświętszego sakramentu, modlitwa adoracyjna i procesja eucharystyczna wokół kościoła. Prosimy służbę liturgiczną: asystę kościelną, lektorów, ministrantów, bielanki oraz pozostałe wspólnoty modlitewne do udziału w procesji.
 8. W niedzielę za tydzień, 7 września, o godz. 17.00 w salce pod kancelarią odbędzie się zebranie dla katechetów nauczających w szkołach na terenie naszej parafii. Prosimy o przyniesienie na spotkanie  ankiet katechetycznych.
 9. Powakacyjna próba Chóru – w poniedziałek o godz. 19.00;  scholi dziecięcej – w sobotę o godz. 10.00.
  W niedzielę za tydzień, do puszek zbierane będą ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 10. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym działająca w naszej parafii zaprasza na modlitwę wstawienniczą o uzdrowienie  wszystkich, którzy w swoim życiu doświadczają różnego rodzaju trudności,  cierpienia czy chorób. Modlitwa o uzdrowienie odbędzie się w sobotę 6 września o godz. 18.00 w salce pod plebanią. Wspólnota Miłosierdzie zaprasza także wszystkich, którzy pragną doświadczenia realnej obecności Boga i nawiązania lub pogłębienia żywej relacji Bogiem – na spotkania w każdy czwartek, po Mszy św. o godz. 18.00 do salki pod plebanią.
 11. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedzielę. W zakrystii można nabyć wrześniowy numer miesięcznika dla dzieci – Mały Gość Niedzielny. Zachęcamy parafian do lektury także tygodnika Niedziela, który – podobnie jak Gość Niedzielny – zawiera bardzo ciekawe artykuły informacyjne i formacyjne.

2014.08.24 21. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. W związku z postanowieniem Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, we wtorek 26 sierpnia, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, będzie Dniem modlitwy za Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie. Msze święte w tym dniu będą o godz. 6.30, 9.30, 11.00 i 18.00. Po mszach św. do puszek zbierane będą ofiary na materialną pomoc dla chrześcijan prześladowanych na Wschodzie.
 2. Od niedzieli za tydzień Msze św. będą o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00,  12.30 i 18.00.
 3. W najbliższą sobotę, w godzinach czynnej kancelarii, przyjmowane będą zgłoszenia dzieci z klas drugich szkół podstawowych  do I Komunii św. w przyszłym roku.
 4. W sobotę, 30 sierpnia, w Żyrardowie o godz. 19.30  odbędzie się kolejne spotkanie młodzieży naszej diecezji jako przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. W imieniu Biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby, biskupa łowickiego i Diecezjalnego Koordynatora ŚDM, serdecznie zapraszamy na to spotkanie młodzież naszej parafii i „ambasadorów” ŚDM. Żyrardów, Plac Jana Pawła II, godz. 19.30, sobota.
 5. W poniedziałek, 1 września, Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego  i katechetycznego dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i wychowawców ze szkół z terenu naszej parafii będzie o godz. 8.00. O godz. 9.00, Mszę św. na rozpoczęcie roku dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i wychowawców z Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Konarskiego, odprawi Biskup Andrzej Franciszek Dziuba, biskup łowicki.
 6. W niedzielę, 7 września, o godz. 17.00 ,  w salce pod kancelarią odbędzie się spotkanie dla katechetów nauczających w szkołach na terenie naszej parafii.

2014.08.17 20. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: dzisiaj – św. Jacka Odrowąża, zakonnika; w środę – św. Bernarda, opata, doktora Kościoła; w czwartek – św. Piusa X, papieża, a w piątek – Najświętszą Maryję Pannę Królową.
 2. Mimo czasu wakacyjnego, trwają prace związane z wyposażeniem naszej świątyni w kolejne okna witrażowe czyli w nawach bocznych i w oknach pod sufitem kościoła. Jest nadzieja, że do końca tego roku, witraże będą wstawione. Pozostanie nam tylko spłacanie kosztów związanych z tą inwestycją. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na tace podczas Mszy świętych, za dodatkowe ofiary przekazywane na konto parafii lub bezpośrednio do Ks. Proboszcza. Liczymy na zrozumienie i przychylność wszystkich parafian oraz na wspieranie  tego wspólnego dzieła modlitwą i konkretnymi ofiarami.
 3. Po Mszy św. nabywamy prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedzielę.

2014.08.10 19. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. W piątek,  tj. 15 sierpnia, obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, tradycyjnie zwaną Matki Bożej Zielnej. Msze św. w tym dniu będą o godz. 6.30,  9.30, 11.00   i   18.00 połączone z obrzędem poświęcenia wianków ziół i kwiatów z naszych pól i łąk.
 2. Dzień 15 sierpnia tego roku jest dla naszej diecezji równie ważnym. W parafii Suserz koło Żychlina, podczas Mszy św. o godz. 12.00 Biskup Andrzej Franciszek Dziuba, biskup łowicki w obecności  biskupów, kapłanów i wiernych przybyłych na tę uroczystość, dokona koronacji „koronami papieskimi” wizerunku Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Na wspólne przeżycie tej uroczystości zostaliśmy zaproszeni przez naszego Biskupa. Skorzystajmy z tego zaproszenia i weźmy udział we wspólnej modlitwie. 15 sierpnia o godz. 8.00 , z przystanku przy Castoramie odjedzie do Suserza autokar  z chętnymi z obu parafii na Widoku. Zapisy przyjmuje Pani Marianna Kowalska [Tel.46/833-97-879].
 3. W niedzielę za tydzień, ofiary składane na tace, będą przeznaczone na fundusz budowy i remontów kościołów w naszej diecezji.
 4. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedzielę.

2014.08.03 18. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. Sierpień – miesiąc szczególnych przeżyć narodowych [Powstanie Warszawskie, 15 sierpnia „Cud nad Wisłą”, sierpień 80 ] i religijnych, miesiąc pielgrzymowania do sanktuariów maryjnych, zwłaszcza na Jasną Górę, okres wzmożonych prac żniwnych. Odpoczywając, pamiętajmy o tych, którzy nam tę możliwość wywalczyli, czasem ofiarą swojego życie. Włączmy się także w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu.
 2. W środę obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. Msze św. w tym dniu będą o godz. 6.30, 930, 11.00  i   18.00. W tym dniu nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy! W godzinach przedpołudniowych zamknięta będzie również kancelaria parafialna.
 3. Trwają wakacje. Dla nas, a także dla dzieci i młodzieży niech staną się one okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Pamiętajmy, że nie ma czegoś takiego, jak wakacje od modlitwy, niedzielnej Mszy św. czy wierności Bogu przez zachowywanie Jego przykazań. Zadbajmy też o odpowiedni ubiór w jakim przychodzimy do kościoła, gdyż on także może świadczyć nie tylko o zaniku szacunku wobec Boga w miejscu świętym lecz i o stawianiu wyżej własnej wygody, a zatem o uleganiu grzechowi pychy!
 4. Nabywajmy prasę katolicką: Gość Niedzielny, Niedzielę. Starajmy się poszerzać swoją wiedzę na tematy religijne, etyczne, społeczne czerpiąc z dobrych źródeł opartych na Piśmie świętym i nauczaniu Magisterium Kościoła.

2014.07.27 17. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
  W piątek – spowiadamy rano od godz. 6.30, a po południu od godz. 16.00. Na Mszę św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa zapraszamy wiernych na godz. 18.00.
 2. W sobotę zapraszamy wiernych  oraz  Kółka Różańcowe  na Mszę św. o godz. 7.00 i na modlitwę różańcową. W niedzielę za tydzień – po Mszy św. o godz. 11.00, będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa adoracyjna i procesja eucharystyczna wokół kościoła. Zapraszamy wspólnoty modlitewne, służby liturgiczne i wiernych  do udziału w adoracji i procesji. Prosimy także mężczyzn do poniesienia chorągwi i baldachimu.
 3. W piątek rozpoczynamy sierpień – miesiąc szczególnych przeżyć religijnych i narodowych. Ze wszystkich stron naszej Ojczyzny, a także Europy na Jasną Górę podążają setki tysięcy pielgrzymów. Łączmy się w modlitwie z tym, którzy podjęli lub niebawem podejmą trud wyjścia na pątnicze szlaki. Włączmy się także w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego czy znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję. Naszym pośrednikiem w modlitwie o trzeźwość niech będzie Święty Maksymilian Maria Kolbe.
 4. W piątek, po Mszy św. o godz. 6.30 z naszej parafii wyruszy piesza pielgrzymka do Miedniewic Klasztornych. Zachęcamy wiernych, zwłaszcza młodzież do udziału w pielgrzymce. Osoby, które nie będą mogły udać się w pieszej pielgrzymce, będą mogły następnego dnia, 2 sierpnia,  skorzystać z zamówionego autokaru, stającego przy Castoramie. Zapisy na pielgrzymkę przyjmuje Pani Marianna Kowalska [Tel. 46/833 – 97-89].
 5. W zakrystii kościoła oraz w dniach i godzinach czynnej kancelarii przyjmowane są zapisy na 19 Łowicką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Pielgrzymka, na którą zaprasza nas dzisiaj Biskup Andrzej Dziuba, biskup łowicki, wyruszy z Łowicza dnia 6 sierpnia. Bliższe informacje podane zostały na plakacie w gablotce przed kościołem.
 6. W piątek, 15 sierpnia, organizowany jest wyjazd autokarem na uroczystość koronacji wizerunku Matki Bożej Uzdrowienia Chorych do parafii Suserz [ koło Żychlina]  w naszej diecezji. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tej uroczystości. O godz. 8.00 z przystanku przy Castoramie odjedzie autokar z chętnymi z obu parafii na Widoku. Zapisy przyjmuje Pani Marianna Kowalska [Tel. 46/833-97-89].
 7. W najbliższą sobotę, 2 sierpnia, o godz. 18.00 w salce pod plebanią, Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza chętnych na modlitwę wstawienniczą o uzdrowienie, zwłaszcza tych, którzy w swoim życiu doświadczają różnego rodzaju trudności, cierpienia czy choroby.
 8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka dla dzieci, które nie mogą być wychowywane we własnej rodzinie. W gablotce przed kościołem podane zostały szczegółowe informacje na ten temat.
 9. Dzisiaj, po Mszy św. o godz. 9.30, odbędzie się prezentacja dorobku literackiego Pana Edwarda Włodarczyka. Będzie też można nabyć opracowania książkowe związane z historią Skierniewic oraz uzyskać dedykację ich autora.
 10. Po Mszy świętej nabywamy prasę katolicką: Niedzielę i Gość Niedzielny.

2014.07.20 16. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. Dzisiejsza niedziela, z racji bliskiego już wspomnienia św. Krzysztofa, rozpoczyna 15. Tydzień św. Krzysztofa jako czas szczególnej troski o bezpieczną Jazdę. Jest to również okazja, aby wesprzeć polskich misjonarzy. Dziękując Bogu za każdorazowy nasz powrót z podróży do domu, za bezpieczną jazdę, za posiadany pojazd, możemy wesprzeć polskich misjonarzy. Jesteśmy zaproszeni do włączenia się w wielkie dzieło misyjne przez złożenie dzisiaj ofiary do puszek.
 2. W piątek, 1 sierpnia, po Mszy św. o godz. 6.30 wyruszy z naszej parafii piesza pielgrzymka do Miedniewic Klasztornych. Osoby, które nie będą mogły udać się w pieszej pielgrzymce, będą mogły następnego dnia czyli 2 sierpnia skorzystać z zamówionego autokaru. Zapisy na pielgrzymkę przyjmuje Pani Marianna Kowalska [Tel. 46/ 833-97-89].
 3. W uroczystość Przemienienia Pańskiego – 6 sierpnia – wyruszy z Łowicza 19 Łowicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Wszystkich chętnych parafian, szczególnie młodzież, zapraszamy do udziału w tej szczególnej formie przeżywania Boga na pątniczym szlaku. Bliższe informacje dotyczące udziału w pielgrzymce, podane zostały na zewnątrz kościoła. Zapisy przyjmowane są w zakrystii kościoła oraz w dniach i godzinach czynnej kancelarii. Za tydzień wysłuchamy listu pasterskiego Biskupa łowickiego zapraszającego nas do udziału w pielgrzymce.
 4. W piątek, 15 sierpnia, organizowany jest wyjazd autokarem na uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych do parafii SUSERZ  w naszej diecezji. Zapisy i bliższe informacje można uzyskać u Pani Marianny Kowalskiej [Tel. 46/833-97-89].
 5. W niedzielę za tydzień, po Mszy św. o godz. 9.30, Pan Andrzej Charzewski Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic, dokona prezentacji Pana Edwarda Włodarczyka i jego dorobku literackiego dotyczącego dziejów naszego miasta. Po Mszy św. , przed kościołem będzie można nabyć opracowania książkowe związane z historią Skierniewic, a także uzyskać dedykację ich autora.