Kościół

Ogłoszenia parafialne

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 13.04.2014

1. Liturgia dzisiejszej niedzieli rozpoczyna w Kościele najważniejszy okres przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, uczestnicząc w popołudniowej liturgii Wielkiego Tygodnia, aby wzmocnić naszą wiarę i coraz głębiej przeżywać najważniejsze wydarzenia historii naszego zbawienia.

2. W dzisiejszą Niedzielę Palmową Kościół obchodzi pamiątkę wjazdy Chrystusa Pana do Jerozolimy dla dokonania Paschalnego Misterium – Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Będziemy przeżywać „godzinę Jezusa”, Który wypełniając wolę Ojca Niebieskiego odkupił człowieka z jego grzechów, a zmartwychwstając otworzył mu bramy nieba. Zapraszamy parafian do wspólnego przeżywania tego tygodnia i udziału zwłaszcza w liturgii popołudniowej Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty.

3. Dzisiejsza Niedziela jest obchodzona w Kościele jako Światowy Dzień Młodzieży. Łączymy się modlitewnie z młodymi, którzy gromadzą się dzisiaj w Rzymie przy papieżu Franciszku i w stolicach diecezji, a więc i w Łowiczu. Delegacja młodzieży z naszej parafii, podczas Mszy św. w katedrze, przyjmie z rąk Biskupa Ordynariusza miniaturę Krzyża Światowych Dni Młodzieży oraz Ikonę Matki Bożej. Przywiezione do parafii, pozostaną do dyspozycji młodzieży, aby w ten sposób mogła włączyć się duchowo i czynnie w przygotowanie się do Światowego Dnia Młodzieży, jaki będzie miał miejsce w naszym kraju. Prośmy o łaskę wiary dla młodych ludzi i odwagę wyznawania jej życiem.

4. Dzisiaj ostatnie nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 17.15. Po Mszy św. o godz. 18.00, w kościele, Chór naszej kolegiaty wykona śpiewy pasyjne. Serdecznie zapraszamy parafian do udziału we Mszy św. o godz. 18.00 i do wspólnej refleksji nad treściami pasyjnymi.

5. Od najbliższego poniedziałku aż do poniedziałku po niedzieli Miłosierdzia Bożego – NIE BĘDZIE ADORACJI EUCHARYSTYCZNEJ W KAPLICY! Zachęcamy parafian do adoracji Pana Jezusa w Wielkim Tygodniu w Ciemnicy i w Grobie Pańskim, zwłaszcza w Wielką Sobotę. Wszystkich, którzy mogą, a szczególnie wspólnoty modlitewne naszej parafii zapraszamy w Piątek i Sobotę na Jutrznie – wspólną modlitwę o godz. 7.30.

6. W Wielki Czwartek – o godz. 10.00, w bazylice katedralnej w Łowiczu, podczas Mszy św. koncelebrowanej przez kapłanów zgromadzonych wokół Biskupa naszej diecezji, zostaną poświęcone oleje używane do namaszczenia chorych, podczas chrztu, bierzmowania i święceń kapłańskich. Jest to także dzień parafialnej służby liturgicznej. Wyrażając już dzisiaj serdeczną wdzięczność za posługę przy ołtarzu: asyście kościelnej, lektorom i ministrantom za liturgiczną posługę w naszej parafii, zapraszamy do Łowicza, a po południu na wspólną liturgię do kościoła.

7. W Czwartek w naszej świątyni o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. Wieczerzy Pańskiej z obrzędem umycia nóg. Po Mszy św. nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Kaplicy Adoracji. Zapraszamy parafian, szczególnie dzieci pierwszokomunijne, rocznicowe, młodzież , wspólnoty modlitewne do udziału w liturgii tego dnia i następnych. Zapraszamy Panów Strażaków z Mokrej Prawej do udziału w adoracji i procesji rezurekcyjnej.

8. W Wielki Piątek – Dzień Męki i Śmierci Jezusa. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii-Mszy św. w całym Kościele. Liturgię Męki Pańskiej z adoracją Krzyża rozpoczniemy o godz. 18.00. W tym dniu jesteśmy zobowiązani do zachowania ścisłego postu [całkowitego wstrzymania się od potraw mięsnych i ograniczenia posiłków do trzech w ciągu dnia, w tym jeden do syta]. Podczas adoracji Krzyża – jak co roku – zbierane będą ofiary na utrzymanie bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Po zakończeniu liturgii Najświętszy Sakrament przeniesiony zostanie do „Grobu Pańskiego”.

9. W Wielką Sobotę – adorujemy Pana Jezusa. Do adoracji zapraszamy parafian, a szczególnie: od godz. 9.00-10.30 ministrantów i bielanki; od godz. 10.30-12.00 lektorów; od godz. 12.00-14.00 Kółka Żywego Różańca; od godz. 14.00-15.30 wspólnotę oazową; od godz. 15.30-17.00 wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym; a po liturgii wieczornej do godz. 21.00 zapraszamy pozostałe wspólnoty. Adorujemy Chrystusa w ciszy i w skupieniu. Starajmy się zachować post w ciągu dnia do czasu liturgii wieczornej, która jeszcze w tym roku będzie o godz. 18.00. Liturgię Paschalną rozpoczniemy na zewnątrz obrzędem poświęcenia ognia, a następnie Mszą św. o charakterze rezurekcyjnym. Uczestnicy liturgii wieczornej, już rezurekcyjnej, po jej zakończeniu mogą świętować pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego. Na liturgię wieczorną przynosimy do kościoła świece zabezpieczone przed rozlaniem!

10. Święcenie Pokarmów w Wielką Sobotę w kościele będzie w godzinach od 9.00 do 16.00 włącznie. W remizie OSP w Mokrej Prawej będzie o godz. 11.00. W ciągu dnia, przed głównym wejściem do kościoła, będzie można nabrać wody święconej do buteleczek przyniesionych ze sobą, a także złożyć ofiarę na kościół – w tym na witraże.

11. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – Rezurekcja o godz.. 6.00 rano. Obwieścimy Zmartwychwstanie Pana Jezus także dzwonami. W ciągu dnia Msze św. będą o godz. 8.00 , 9.30 , 11.00 , 12.30 i 18.00.

12. W Poniedziałek Wielkanocny – Msze św. będą o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30[chrzty] i 18.00.

13. W minionym tygodniu wymieniono w kościele okno nad chórem i wstawiono witraż o powierzchni około 30 m2. Znaczną część kosztów tej inwestycji pokryły ofiary wiernych z tegorocznej kolędy, ofiary składane na tace i indywidualne ofiary wiernych wpłacone na konto parafii. Dziękując dotychczasowym Ofiarodawcom, zwracamy się do wszystkich parafian dobrej woli o „taką z serca świąteczną ofiarę” złożoną na tacę podczas tych świąt na pokrycie pozostałych kosztów i już dziś tym Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

14. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedzielę.

V. Niedziela Wielkiego Postu

1. Dzisiejsza niedziela wprowadza nas w pasyjny charakter Wielkiego Postu. Naszą uwagę kierujemy bardziej ku Chrystusowi cierpiącemu za nasze grzechy. Zachęcamy wiernych do udziału w nabożeństwie Gorzkich Żali [niedziela, godz. 17.15] , a w najbliższy piątek , 11 kwietnia, do uczestniczenia w Drodze Krzyżowej ulicami naszego osiedla. W piątek, po Mszy św. o godz. 18.00 wyruszymy na Drogę Krzyżową. Tegoroczna trasa przebiegać będzie podobnie, jak w latach ubiegłych. Po Mszy św. wyjdziemy z kościoła bocznym wyjściem [od Klasyka] do ulicy Szarych Szeregów i tą ulicą przejdziemy do ronda, następnie ulicami Melchiora Wańkowicza i Bolesława Leśmiana do ulicy Szarych Szeregów i tą ulicą powrócimy do kościoła. Na trasie Drogi Krzyżowej będziemy zatrzymywać się przy XIV stacjach na rozważanie i modlitwę.
Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców osiedla, którzy mogą, do udziału w tym nabożeństwie, szczególnie dzieci, młodzież, dorosłych, asystę kościelną, ministrantów, lektorów i bielanki, wspólnoty modlitewne, kółka różańcowe oraz panów do niesienia Krzyża. Bardzo prosimy, aby na procesją Drogi Krzyżowej przynieść zapalone świece lub znicze.

2. Niedziela za tydzień obchodzona będzie jako niedziela Męki Pańskiej – Niedziela Palmowa. Podczas Mszy świętych wsłuchiwać się będziemy w opis Męki Naszego Pana i dokonamy obrzędu poświęcenia palm. Panie z Kółek Żywego Różańca przygotowują na tę uroczystość palmy, które będzie można u nich nabyć. W tym dniu, zapraszamy młodzież do Łowicza na uroczystą procesję, Mszę św. i konkurs palm. W tym roku uroczystość w Łowiczu będzie miała wyjątkowy charakter. Delegacja młodzieży z każdej parafii naszej diecezji, również i z naszej parafii, podczas Mszy św. w katedrze przyjmie miniaturę Krzyża Światowych Dni Młodzieży oraz Ikonę Matki Bożej. Będą one przywiezione do parafii, aby w ten sposób młodzież mogła włączyć się duchowo i czynnie w przygotowanie Światowego Dnia Młodzieży, jaki będzie miał miejsce w naszym kraju.
3. W niedzielę Palmową, po Mszy św. o godz. 18.00, w kościele, Chór naszej kolegiaty wykona śpiewy pasyjne. Zapraszamy serdecznie parafian do udziału we Mszy św. o godz. 18.00 i do wspólnej refleksji nad treściami pasyjnymi.

4. W niedzielę Palmową, na godz. 16.30, zapraszamy dzieci pierwszokomunijne i rodziców na Mszę św.

5. Zachęcamy wiernych, którzy nie skorzystali ze spowiedzi wielkopostnej, aby jej nie odkładali na ostatni moment. W tym tygodniu można jeszcze skorzystać z rekolekcji i spowiedzi w parafii św. Jakuba, a w sobotę w parafii na Zadębiu.

6. W nawiązaniu do Listu pasterskiego Biskupa Łowickiego dotyczącego wprowadzenia w naszej diecezji posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, informujemy parafian, że w najbliższa środę 9 kwietnia, podczas Mszy św. o godz. 15.30 w Katedrze łowickiej, Biskup Andrzej Franciszek Dziuba udzieli posługi naszemu parafianinowi. Jest nim Pan Tomasz Adamiak, lat 35, żonaty, mający dwoje dzieci z Mokrej Prawej. Osobom, które mimo bardzo jasnego wyjaśnienia tej posługi przez Biskupa naszej diecezji, mają wielkie obawy, powtarzamy, że posługa Pana Tomasza będzie tylko wtedy, kiedy zaistnieją okoliczności nadzwyczajne!

7. W sobotę najbliższą, z racji wyjazdu Księży do Częstochowy z młodzieżą maturalną, kancelaria nie będzie czynna!

8. Jak było zapowiadane, w tym tygodniu od środy, w naszej świątyni będą wykonywane prace związane z wymianą okna nad chórem i montażem witrażu. Ponieważ od frontu kościoła na czas prac będzie ustawione rusztowanie, informujemy że od środy wchodzimy do kościoła wejściem bocznym od szkoły! Natomiast od środy, aż do poniedziałku po niedzieli Miłosierdzia Bożego – nie będzie adoracji eucharystycznej w kaplicy! Zachęcamy wiernych do adoracji Pana Jezusa w Wielkim Tygodniu [ w Ciemnicy i w Grobie Pańskim].
Prosimy o wyrozumiałość trudności, jakie wystąpią w najbliższych dniach w naszej świątyni. Ponieważ liczymy się z tym, że mimo zabezpieczeń, wnętrze kościoła może być mocna zakurzone, zwracamy się do parafian dobrej woli o pomoc w najbliższą sobotę po Mszy św. o godz. 7.30. Chodzi o dokładne wytarcie kurzu ze wyposażenia wnętrza kościoła.

9.Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Widoku zatrudni odpowiedzialnego i zrównoważonego mężczyznę w średnim wieku [może nim tyć także sprawny emeryt] jako zakrystianina i kościelnego. Bliższych informacji udziela Ksiądz Proboszcz.
10. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Niedzielę i Gość Niedzielny.

IV. Niedziela Wielkiego Postu

1.    Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w naszej parafii  rekolekcje wielkopostne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które trwać będą do środy 2 kwietnia włącznie. Nauki rekolekcyjne będzie głosił Ojciec Jacek Staszewski, franciszkanin z Niepokalanowa. Serdecznie witamy Ojca Jacka i modlitwie wiernych polecamy posługę rekolekcyjną w naszej parafii.

Dzisiaj nauki rekolekcyjne będą głoszone podczas Mszy świętych. Natomiast w poniedziałek, wtorek i środę – nauki dla dorosłych będą podczas Mszy świętych o godz. 6.30 , 18.00  i  19.30.

Dla młodzieży gimnazjalnej – w poniedziałek, wtorek i środę podczas Mszy świętej o godz. 9.30.

Dla dzieci z klas VI-VI – w poniedziałek, wtorek i środę podczas Mszy św. o godz. 9.30.

  Dla dzieci z klas 0-III – w poniedziałek i wtorek nauka o godz. 11.00, a w środę podczas Mszy św. o godz. 11.00.

SPOWIEDŹ – poniedziałek, wtorek i środa od godz. 8.00-12.00 [z przerwą o godz. 10.00-10.30]  i  od godz. 16.00 – 20.00 [z przerwą o godz. 18.20-19.10].

Dorosłych, młodzież i dzieci zapraszamy do udziału w rekolekcjach. Katechetów, nauczycieli i wychowawców oraz rodziców i opiekunów prosimy o opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

2.    Podczas rekolekcji adoracja eucharystyczna będzie w kościele od godz. 16.00. Kapłani w tym czasie będą spowiadać. Prosimy, aby adoracja Najświętszego sakramentu odbywała się w skupieniu i ciszy!

3.    Z racji trwania rekolekcji KANCELARIA  PARAFIANA  w poniedziałek i środę nie będzie czynna!

4.    Spowiedź dla osób chorych i starszych pozostających w domach będzie w poniedziałek od godz. 11.00. W zakrystii można jeszcze zgłaszać te osoby.

5.    W tym tygodniu w czwartek na godz. 18.00 zapraszamy wiernych na Mszę św. i modlitwę w intencji powołań do kapłaństwa i życia zakonnego; w piątek – jako pierwszy miesiąca zapraszamy na Mszę święte o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i zachęcamy do przyjęcie w tym dniu Komunii św. w intencji wynagradzającej za osobiste i innych grzechy; w sobotę zapraszamy na Mszę św. o godz. 7.30 o Niepokalanym Sercu Maryi i modlitwę różańcową.

W piątek na godz. 17.00 zapraszamy wiernych na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w niedzielę na nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 17.15.

6.    W środę, 2 kwietnia, przypada kolejna rocznica śmierci Jana Pawła II. Módlmy się, za jego wstawiennictwem, za naszą Ojczyzną, za świat, za młodzież, dzieci i nas samych.

7.    Do puszek stojących w kościele zbieramy ofiary na bardziej potrzebujących   oraz  na kwiaty do Grobu Pańskiego i świąteczny wystrój naszego kościoła.

8.    U Pań pod chórem można nabyć  małą „świecę paschalną”, aby w Wielką Sobotę  przez zapalenie jej w domu lub podczas liturgii paschalnej w kościele, włączyć się duchowo w odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Świeca paschalna symbolizuje Chrystusa-ŚWIATŁOŚĆ, za Którym – pomimo naszych słabości i grzechów – chcemy iść przez życie, aż do pełnego zjednoczenia się z Bogiem w wieczności.

9.    Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym działająca w naszej parafii zaprasza chętnych na  modlitwę wstawienniczą w sobotę 5 marca o godz. 18.00  w salce pod plebanią. W modlitwie może wziąć udział każdy, kto w swoim życiu doświadcza różnego rodzaju trudności, cierpienia czy choroby.

10.    Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Skierniewicach na Widoku zatrudni mężczyznę w średnim wieku [może być sprawny emeryt] jako zakrystianina i kościelnego. Bliższe informacje można uzyskać u Proboszcza Parafii.

III. Niedziela Wielkiego Postu 23.03.2014

1. Już za tydzień, w niedzielę 30 marca br. rozpoczniemy w naszej parafii REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE dla dorosłych, młodzieży i dzieci. W tym roku nauki rekolekcyjne będzie głosił Ojciec Jacek Staszewski, franciszkanin z Niepokalanowa. Modlitwie wiernych polecamy osobę Ojca Jacka i jego posługę rekolekcyjną w naszej parafii. Szczegółowy plan rekolekcji podany jest w kruchcie kościoła i na zewnątrz w gablotce. Zapoznajmy się z nim i tak zaplanujmy czas naszych zajęć, a także dzieci i młodzieży, aby wszyscy wzięli w rekolekcjach i skorzystali z sakramentu spowiedzi. Przez samymi świętami nie zawsze będzie możliwe skorzystanie ze spowiedzi z racji innych, też ważnych zajęć księży!

2. SPOWIEDŹ dla osób starszych i chorych pozostających w domach będzie w poniedziałek, 31 marca, od godz. 11.00. W zakrystii, a także w dniach i godzinach czynnej kancelarii, można już zgłaszać chorych.

3. Pamiętajmy o nabożeństwie Gorzkich Żali – w niedzielę o godz. 17.15 i Drogi Krzyżowej – w piątek o godz. 17.00.

4. Do puszek stojących w kościele zbierane są ofiary na bardziej potrzebujących oraz na kwiaty do Grobu Pańskiego i świąteczny wystrój kościoła.

5. W najbliższy wtorek, 25 marca br. obchodzimy w liturgii uroczystość Zwiastowania Pańskiego, który jest zarazem Dniem świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Szczególnie w tym dniu polecajmy Boga wszystkich, którzy podejmują starania na rzecz obrony zagrożonego życia Dziecka poczętego. Rozbudzajmy też świadomość konieczności obrony każdego życia człowieka w kontekście zapaści demograficznej widocznej już w naszym kraju.

W tym dniu przypada 22 rocznica erygowania Diecezji Łowickiej. Biskup Andrzej Franciszek Dziuba, biskup łowicki, zaprasza nas w tym dniu na godz. 18.00 na uroczystą Mszę św. dziękczynną do Bazyliki Katedralnej w Łowiczu i wspólną modlitwę w intencji naszej diecezji, parafii, rodzin i wspólnot zakonnych.
6. Młodzież klas trzecich gimnazjum, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w tym roku, proszona jest w najbliższy piątek 28 marca na Mszę św. o godz. 18.00 i na spotkanie w kościele.

7. Dziękując Bogu za dar Chrztu Polski będziemy mogli w tym roku włączyć się głębiej w przeżycie liturgii chrzcielnej Wielkiej Soboty. U Pań pod chórem można od dzisiaj nabyć „święcę paschalną” [w cenie 3zł]. W Wielką Sobotę, każdy chętny będzie mógł włączyć się duchowo w odnowienie własnych przyrzeczeń chrzcielnych. Zewnętrznym wyrazem tego aktu będzie „świeca paschalna” lub może świeca, którą przechowujemy w domu od chwili naszego chrztu, świeca zapalona w tym dniu w domu albo podczas Liturgii Paschalnej w kościele. Świeca Paschalna symbolizuje Chrystusa-Światłość, za Którym, pomimo naszych słabości i grzechów, chcemy iść przez życie, aż do pełnego zjednoczenia się z Bogiem w wieczności.

8. Przedszkole Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny, które powstaje na Widoku pod lasem, prowadzi zapisy dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat na rok szkolny 2014/2015. Bliższe informacje podane zostały na plakacie w kruchcie kościoła. Rodziców dzieci, które zgłoszone zostały wcześniej, prosimy o składanie deklaracji u Księdza Rafała Babickiego.

9. W minionym tygodni przywieziona została część modułów głównego witraża w naszej świątyni. Bardzo prosimy parafian o szczególną ostrożność, zwłaszcza tych elementów, które został złożone w kaplicy
Matki Bożej i we wnęce obok.

10. Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w pielgrzymce na Litwę w czerwcu br. Bliższe informacje podane zostały w gablotce przed kościołem, a chętnych parafian prosimy o zgłaszanie się do Księdza Pawła.

11. Instytut Edukacji Narodowej działający przy parafii św. Jakuba zaprasza na spotkanie i wykład w piątek 28 marca o godz. 18.00. Dodatkowe informacje podane zostały w kruchcie kościoła.

12. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedzielę. Każdy numer tygodnika, jako dodatek, zawiera egzemplarz książki pt. Pasja, której autorką jest błogosławiona Katarzyna Emmerlich i kosztuje 6 zł.

13. Parafia na Widoku przyjmie do pracy mężczyznę w średnim wieku w charakterze zakrystianina i kościelnego. Bliższe informacje można uzyskać u Księdza Proboszcza.

I Niedziela Wielkiego Postu

1. W czasie Wielkiego Postu rozważmy mękę i śmierć Pana Jezusa, naszego Zbawiciela jako przygotowanie do uroczystego obchodu Zmartwychwstania Pańskiego czyli Wielkanocy. Zapraszamy wiernych do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 17.00 i nabożeństwie Gorzkich Żali w niedzielę o godz. 17.15.

2. Rozpoczął się KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI dla osób pragnących zawrzeć sakramentalny związek. Odbywa się we wtorki o godz. 19.30 w salce pod plebanią.

3. Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami, są dla nas wezwaniem do modlitewnej solidarności w intencji pokojowego rozwiązania tego dramatycznego konfliktu. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zwraca się do wszystkich wiernych z prośbą o włączenie w swą modlitwę, zwłaszcza w modlitwę powszechną, naród ukraiński. Naszą modlitwą obejmijmy wszystkie ofiary bratobójczego konfliktu, a także rodziny poległych.

4. Za tydzień, drugą niedzielę Wielkiego Postu przeżywać będziemy jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W ten sposób chcemy odnowić świadomość, że wszyscy jesteśmy misjonarzami i każdy winien dzielić się swą wiarą. Należymy do Kościoła, który z natury swej jest misyjny, posłany do świata, do wszystkich ludów i narodów z orędziem zbawienia. Trzeba, abyśmy przeżywając radość wiary, stali się jej świadkami w naszych rodzinach, lokalnych społecznościach oraz na całym świecie. Modlitwą i ofiarą złożoną za tydzień do puszek, wesprzyjmy misjonarzy pracujących w świecie. Obecnie w świecie posługuje 2015 misjonarek i misjonarzy w Polski. Oni także potrzebują naszego wsparcia – modlitwą i ofiarą.

5. Do puszek stojących w kościele zbierane są ofiary na bardziej potrzebujących w naszej parafii objętych troska Punktu Charytatywnego Caritas oraz na kwiaty do Grobu Pańskiego i świąteczny wystrój naszego kościoła.

6. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w naszej parafii rozpoczniemy w niedzielę, 30 marca i trwać będą do środy 2 kwietnia włącznie. Zaplanujmy swój czas, a także dzieci i młodzieży, aby każdy wziął udział w rekolekcjach i skorzystał z sakramentu spowiedzi. Szczegółowy plan rekolekcji zostanie wywieszony w gablotce przed kościołem.

7. MŁODZIEŻ KLAS TRZECICH – kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania, proszeni są o przybycie w piątek 14 marca na Mszę św. o godz. 18.00 i obowiązkowe spotkanie.

8. Przypominamy wiernym o możliwości dokonania odpisu od podatku i przekazania 1% na rzecz Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej.

9. W sobotę, 15 marca br. Ksiądz Dyrektor i grono pedagogiczne Zespołu Szkół im. Ks. S. Konarskiego zaprasza rodziców i młodzież na „Dzień otwarty”. Zachęcamy młodzież i rodziców, a także wszystkich zainteresowanych do skorzystania z bogatej oferty propozycji w ramach „Dnia otwartego” w Klasycznym Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum czyli tzw. Klasyku. Szczegółowy program podany został w gablotce przed kościołem.
Natomiast, w piątek 14 marca br. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ ŹRÓDŁA” w Skierniewicach zaprasza rodziców i dzieci na dzień otwarty od godz. 17.00 i na rekrutację na rok szkolny 2014/2015.

10. W dniach 10-13 czerwca br. organizowana jest pielgrzymka na Litwę. Program pielgrzymki podany został w gablotce przed kościołem. Zainteresowanych prosimy o skontaktowanie się z Księdzem Pawłem.

11. Parafia na Widoku zatrudni odpowiedzialnego, sprawnego mężczyznę w średnim wieku jako zakrystianina i kościelnego. Bliższe informacje można uzyskać w księdza proboszcza.

08. Niedziela w ciągu roku – zwykła

1. Dzisiejszą niedzielą, będącą ostatnią niedzielą karnawału, rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: Kochająca matka zawsze trzeźwa.

2. Dzisiejsze ofiary składane na tacę podczas Mszy św. są przeznaczone na budowę i remonty kościołów w naszej diecezji.

3. W najbliższą środę, zwaną Popielcową, w liturgii Kościoła rozpoczyna się Okres Wielkiego Postu. Msze św. połączone z obrzędem posypania głów popiołem w tym dniu będą o godz. 6.30, 8.00, 9.30 i po południu o godz. 16.30 i 18.00. Przypominamy wiernym, że w tym dniu obowiązuje wszystkich od 14 roku życia post ścisły. Oznacza to, że w ciągu dnia możemy spożyć jeden posiłek do syta, pozostałe zaś skromniej! Obowiązek ten nie dotyczy osób chorych i dzieci do lat 14-tu, co nie znaczy, że dzieci nie powinny włączyć się w ten szczególny charakter dnia, poprzez jakąś formę wstrzemięźliwości.

W tym dni, jak było już zapowiadane, na parkingu przed kościołem, w godz. 15.00-18.00 zbierane będą bezpłatnie zużyte komputery, drukarki, telefony, monitory, sprzęt RTV i AGD, baterie, dekodery, odkurzacze, pralki, lodówki itp. – dla Pomocy Kościołowi w Potrzebie, w tym wypadku na pomoc placówkom misyjnym w Afryce, pomoc w zakresie uzyskania wody pitnej i realizacji projektów edukacyjnych. Serdecznie zapraszamy Parafian do włączenia się w tę szczególną formę pomocy krajom misyjnym.

4. Dnia 4 marca, o godz. 19.30 w salce pod plebanią rozpocznie się KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI dla osób planujących zawarcie sakramentalnego związku.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek zapraszamy wszystkich, którzy mogą, na wspólną modlitwę o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego podczas Mszy św. o godz. 18.00. W piątek zapraszamy do spowiedzi od godz. 16.00; na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.00 i Mszę św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 18.00.

6. W przyszłą niedzielę, jako pierwszą Wielkiego Postu i pierwszą niedzielę miesiąca, zapraszamy wiernych na adorację eucharystyczną po Mszy św. o godz. 12.30, a na godz. 17.15 zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali.

7. Zakończyliśmy odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Wyrażamy serdeczną wdzięczność tym, którzy bez uprzedzeń, z życzliwością przyjęli kapłana w domu i otworzyli się na przyjęcie Bożego Błogosławieństwa. Dziękujemy tym parafianom, którzy przy tej okazji złożyli ofiarę na materialne wsparcie naszej parafii. Tak, jak było zapowiadane, uzyskane ofiary pomogą wywiązać się parafii wobec Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, a także ubezpieczyć Parafię i częściowo pokryć koszty związane z oknami i witrażami w naszej świątyni. Czekamy do dobrą, pewną pogodę, aby podjąć prace przy wymianie okna nad chórem i montażem największego witraża w naszej świątyni. Liczymy także na dalszą ofiarność naszych parafian.

8. Parafia na Widoku zatrudni mężczyzną w średnim wieku lub sprawnego emeryta jako zakrystianina-kościelnego. Bliższe informacje można uzyskać u Ks. Proboszcza.

07. Niedziela w ciągu roku – zwykła

1. Dzisiaj do puszek zbierane są ofiary na bardziej potrzebujących w naszej parafii, objętych troską Punktu Charytatywnego Caritas.

2. W poniedziałek – ostatni dzień wizyty duszpasterskiej w rodzinach naszej parafii. Księża od godz. 16.00 odwiedzą parafian ul. Sucharskiego nr 14, 14A, 15, 16 i 18.

3. Dzisiaj, o godz. 17.00 w salce pod kancelarią odbędzie się spotkanie dla katechetów pracujących w szkołach na terenie naszej parafii.

4. W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna będzie: w poniedziałek w godz. 9.00-11.00; środa i piątek – w godz. 9.00-11.00 i 16.00-18.00, a w sobotę w godz. 9.00-11.00.

5. Dnia 4 marca b.r. o godz. 19.30 w salce pod plebanią rozpocznie się KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI dla osób planujących zawarcie sakramentalnego związku.

6. Młodzież klas trzecich gimnazjum – przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w tym roku, zapraszamy w najbliższy piątek [28 lutego] na Mszę św. o godz. 18.00 i na spotkanie.

7. Wspólnota Odnowy w Duchu świętym „Miłosierdzie” działająca w naszej parafii prowadzi modlitwę wstawienniczą „o uzdrowienie”. Osoby, które w swoim życiu zmagają się z różnego rodzaju problemami, trudnościami, słabościami czy chorobami – przez uczestników Wspólnoty – mogą być objęte taką modlitwą. Pierwsze spotkanie dla osób pragnących takiej formy wstawiennictwa w swoim życiu odbędzie się w sobotę, w marca, o godz. 18.00 w salce pod plebanią.

8. Biuro Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie z siedzibą w Warszawie [ul. Wiertnicza 142], zwraca się do wszystkich parafian dobre woli o włączenie się w akcję realizacji projektów finansowania studni w Krajach Trzeciego Świata. W środę popielcową, na parkingu przy kościele, w godz. 15.00-18.00, zorganizowany zostanie punkt odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego[komputery, monitory, klawiatury, drukarki, klimatyzatory, telewizory, radia, magnetowidy, dekodery, telefony stacjonarne i komórkowe, pralki, lodówki, żelazka, odkurzacze, grzejniki, kuchenki, kable, baterie, akumulatory itd.] Zachęcamy wiernych do wsparcia akcji prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i tym samym przyjścia z pomocą ludności Krajów Trzeciego Świata nękanej brakiem czystej wody. Pod chórem można ulotki z informacją o akcji.

06. Niedziela w ciągu roku – zwykła

1.    Trwa okres rozliczeń podatkowych za ubiegły rok. Już kolejny raz możemy 1% podatku od dochodu przekazać organizacjom pożytku publicznego. W naszej Diecezji działa i niesie pomoc najuboższym Fundacja Diecezji Łowickiej. Zwracamy się prośbą do wszystkich parafian dobrej woli o przekazanie 1% na rzecz Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej. Na stronie Fundacji: www.fundacja.diecezja.lowicz.pl znajduje się darmowy program do rozliczenia podatku dochodowego za 2013 rok. Można także w kościele pod chórem pobrać ulotkę lub skorzystać z informacji umieszczonej na plakatach.

2.    W sobotę, 22 lutego, obchodzimy w liturgii – święto Katedry św. Piotra Apostoła.

3.    W niedzielę za tydzień, 23 lutego, o godz. 17.00, w salce pod kancelarią odbędzie się spotkanie dla katechetów pracujących w szkołach na terenie naszej parafii.

4.    W minionym tygodniu za ogrzewanie kościoła i pozostałych pomieszczeń za styczeń b.r. parafia otrzymała faktury [FV F0234-00068 w wysokości 8951,46  i  FV F0620-00068 w wysokości 1115,17] o łącznej sumie do zapłacenia ponad 10.000 zł [10.066,63].

5.    PLAN  WIZYTY  DUSZPASTERSKIEJ

Poniedziałek – 17 lutego : ul. Tetmajera nr 6; ul. 19 lutego  nr  1, 2, 8
Wtorek – 18 lutego: ul. 19 lutego  nr  3, 4, 5, 6, 12
Środa – 19 lutego: ul. 19 lutego nr 10; ul. Sucharskiego nr  1, 2, 9
Czwartek, 20 lutego: ul. Sucharskiego nr 3, 5, 7  i  8
Piątek – 21 lutego: ul. Sucharskiego nr 4, 10, 11, 12 A i B, 13
Sobota- 22 lutego: ul. Skłodowskiej [cała]
Poniedziałek – 24 lutego : ul. Sucharskiego  nr  14, 14A, 15, 16  i 18.

Początek wizyty od godz. 16.00; w sobotę od godz. 9.00.

6.    U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedzielę. Oba tygodniki przekazują sporo informacji dotyczącej odbytej już  wizyty Episkopatu Polski u Papieża Franciszka.

05. Niedziela w ciągu roku – zwykła

1. Przeżywamy kolejną, piątą niedzielę w ciągu roku. Słowo Boże uczy nas dzisiaj, że jako chrześcijanie jesteśmy solą ziemi i światłem świata, czyli tymi, którzy swoim życiem przemieniają świat i wskazują innym cel ziemskiego pielgrzymowania. Staje zatem przed nami pytanie o jakość naszego życia, które nie może być inne od tego, jakie jest w nas od chwili chrztu, bierzmowania i komunii z Jezusem; pytanie o jakość naszego świadectwa.

2. We wtorek, 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes obchodzimy światowy Dzień Chorego. W tym dniu zapraszamy osoby starsze i chore, które z pomocą najbliższych mogą przybyć do kościoła na godz. 9.00 na Mszę św. w ich intencji i przyjąć sakramenty święte, w tym Sakrament Chorych.

3. W sobotę, 15 lutego, przypada święto Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy.

4. PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

Poniedziałek, 10 lutego – ul. Wagnera nr 1, 2 , 4 [segmenty] i 6
Wtorek, 11 lutego – ul. Wańkowicza nr 1, 2, 3
Środa, 12 lutego – ul. Wańkowicza nr 4, 5 m 13 i 45, nr 8, 10, 12
Czwartek, 13 lutego – ul. Wańkowicza nr 11, 14 ; ul. Tetmajera nr 2
Piątek, 14 lutego – ul. Tetmajera nr 1, 3 , 4, 5
Sobota , 15 lutego – Mokra Prawa – Lewa strona idąc od kościoła w kierunku Łowicza.

Początek wizyty – godz. 16.00; w sobotę – godz. 9.00

5. W najbliższą sobotę, w auli parafialnej odbędzie się bezalkoholowy bal karnawałowy do dorosłych, młodzież i dzieci. Chętnych do udziału we wspólnej zabawie zapraszamy w tym dniu do kościoła na Mszę św. o godz. 19.00.

6. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Niedzielę i Gość Niedzielny.

04. Niedziela – zwykła: Święto Ofiarowania Pańskiego

1.Dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego – tradycyjnie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej – z inicjatywy Błogosławionego Jana Pawła II jest światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Modlimy się za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Dziś do puszek zbierane są ofiary na pomoc materialną wspólnotom klauzurowym w naszej diecezji , a są nimi: Siostry Bernardynki z Łowicza, Siostry Klaryski z Miedniewic i Siostry Służebnice Bożego Miłosierdzia z Rybna.

2.Dzisiejsze święto kończy również tradycyjny okres śpiewania kolęd w naszych kościołach i rodzinach.

3.W niedzielę za tydzień, po Mszy św. o godz. 12.30 odbędzie się co miesięczna adoracja eucharystyczna na którą zapraszamy wspólnoty modlitewne naszej parafii i wszystkich uczestników Mszy św.

4.W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek dziękujemy Bogu za dar Eucharystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Spowiadamy od godz. 16.00

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

Poniedziałek, 03 lutego – ul. Norwida nr 5 i 7
Wtorek, 04 lutego – ul. Norwida nr 13; ul. Iwaszkiewicza nr 2 i 4
Środa, 05 lutego – ul. Iwaszkiewicza nr 6; ul. Szarych Szeregów nr 3; Szarych Szeregów – domki; ul. Orkana 2A [domek]; ul. Orkana nr 3 m. 13, 34 i 42; ul. Orkana nr 8.
Czwartek, 06 lutego – ul. Orkana nr 10 i 12; ul. Leśmiana nr 1; ul. Konarskiego nr 4 [blok wojskowy] m. 2, 13, 19, 33; ul. Konarskiego nr 6 [blok wojskowy] nr 4, 18, 33, 41.
Piątek, 07 lutego – ul. Leśmiana nr 3; ul. Konarskiego nr 2
Sobota, 08 lutego – Mokra Prawa – Prawa strona idąc od kościoła w kierunku Łowicza.

Początek wizyta – godz. 16.00; w sobotę – godz. 9.00

5.W sobotę, za tydzień, w auli parafialnej odbędzie się bezalkoholowy, kostiumowy, bal karnawałowy dla dorosłych , młodzieży i dzieci. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału we wspólnej zabawie, którą rozpoczniemy Mszą św. o godz. 19.00 w kościele.

6.Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ŹRÓDŁA” w Skierniewicach zaprasza rodziców z dziećmi na Dzień Otwarty, który odbędzie się 7 lutego [piątek] w godz. 15.30-17.00 w siedzibie Szkoły przy ul. Mazowieckiej 1b. W programie przewidziane są: prezentacja Szkoły i modelu wychowawczo-edukacyjnego, opieka i zajęcia dla dzieci, spotkania i rozmowy z kadrą i rodzicami uczniów Szkoły.

7.Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Skierniewicach na Widoku zatrudni odpowiedzialnego, zrównoważonego i religijnego parafianina w średnim wieku[ może być nim sprawny emeryt]. Bliższych informacji udziela Ks. Proboszcz Parafii.