Kościół

Ogłoszenia parafialne

2014.12.14 03. Niedziela Adwentu

 1. Tegoroczny obchodzony z liturgii Adwent zbliża się ku końcowi. Od środy 17 grudnia wejdziemy w bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Bożego Narodzenia kierując ku Bogu wezwania – prośby [tzw. Antyfony Wielkie] o przyjście Syna Bożego do naszych serc i o nastanie Jego Królestwa.
 2. Dzisiaj rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Będą one trwały do wtorku włącznie. Księdza Piotra, Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Konarskiego – głosiciela nauk – polecamy szczególnej modlitwie parafian.PLAN   REKOLEKCJI   JEST   NASTĘPUJĄCY

  W niedzielę, nauki rekolekcyjne będą głoszone podczas Mszy św. o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30  i  18.00

  W poniedziałek  i  wtorek Msze św. z naukami będą przed południem o godz. 6.30 [Roraty], 8.00, 9.30 , a  po  południu o godz. 16.30  i  18.00

  Na Msze św. om godz. 16.30  zapraszamy dzieci, a na godz. 18.00 dorosłych, młodzież i kandydatów do bierzmowania.

  W dniach trwających rekolekcji  nie będzie  adoracji eucharystycznej!
  W poniedziałek kancelaria parafialna nie będzie czynna!

  S P O W I E D Ź
  W niedziele – podczas Mszy świętych spowiadać będą miejscowi księżą i  Ojcowie Franciszkanie z Niepokalanowa
  W poniedziałek i wtorek  księża będą spowiadali od godz. 6.30,
  Od godz. 8.00 spowiadać będą Ojcowie Franciszkanie i księża z innych parafii.
  Spowiedź będzie zatem od godz. 6.30  do  godz. 11.00, a po południu  od godz. 15.30  do  19.30

  Prosimy o skorzystanie ze spowiedzi w dniach trwających rekolekcji, gdyż przed świętami miejscowi księża spowiadać będą w sąsiednich parafiach i będą obciążeni innymi  zajęciami.

 3. SPOWIEDŹ dla osób starszych i chorych pozostających w domach będzie w poniedziałek, 15 grudnia, od godz. 9.00. Jeszcze dzisiaj przyjmujemy zgłoszenia tych osób.
 4. Na Msze Święte o Matce Bożej – na RORATY zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno dorosłych, jak młodzież i dzieci. Roraty odprawiane są w tygodniu o godz. 6.30.
 5. U Pań  pod chórem, w niedziele i w rekolekcje, można nabyć opłatek wigilijny, świecę wigilijną i kalendarz ścienny i tym samym wesprzeć Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom prowadzone przez Caritas Polska. Ofiary z tegorocznych opłatków i kolędy przeznaczone będą  na pokrycie kosztów związanych z zamontowaniem w górnych oknach naszej świątyni witraży.
 6. W parafialnym Ośrodku Caritas istnieje możliwość uzyskania pomocy żywnościowej. Caritas Polska otrzymała produkty żywnościowe z Krajowej Agencji Rynku Wewnętrznego. Osoby zainteresowane uzyskaniem takiej pomocy, mogą ją otrzymać w naszej parafii ale po złożeniu uzyskanego poświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierniewicach. Bardzo prosimy, aby jak najszybciej  przedstawić u Pań w naszym Caritasie owe zaświadczenia, aby można było sprowadzić  do parafii odpowiednią ilość żywności nie płacąc kary za sprowadzoną nadwyżkę!
 7. U ministrantów nabywamy prasę katolicką, Niedzielę i Gość Niedzielny.

2014.12.07 02. Niedziela Adwentu

 1. Dzisiaj po Mszy św. zbieramy do puszek ofiary na „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”. Pamiętajmy o naszych braciach i siostrach żyjących w różnych i odległych rejonach dawnego imperium sowieckiego, którzy na skutek zsyłek i przez lata komunizmu byli pozbawieni wszechstronnej opieki, w tym i opieki duchowej. Nasze modlitwy i ofiary mogą służyć pomocą w realizacji niezbędnych inicjatyw jak np. budowę czy remonty odzyskiwanych kościołów, stołówek, sierocińców, domów opieki dla osób starszych i chorych.
 2. Dzisiaj, po Mszy św. o godz. 12.30, będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa adoracyjna z racji pierwszej niedzieli miesiąca.
 3. Dzisiaj, w katedrze w Łowiczu, biskup Alojzy Orszulik SAC, senior, obchodzi jubileusz 25 – lecia sakry biskupiej. Dostojnego Jubilata i pierwszego biskupa, powołanej przez Ojca świętego Jana Pawła II diecezji łowickiej,  polecamy Bogu i opiece Matki Bożej.
 4. W poniedziałek, 8 grudnia, obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. w tym dniu będą o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00  i  18.
 5. Na Msze Święte o Matce Bożej – na RORATY zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno dorosłych, jak młodzież i dzieci. Roraty odprawiane są w tygodniu o godz. 6.30.
 6. W niedzielę za tydzień, rozpoczniemy w parafii REKOLEKCJE  ADWENTOWE, które potrwają do wtorku, 16 grudnia włącznie. Nauki rekolekcyjne głosić będzie Ks. dr Piotr Karpiński, Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Konarskiego. Nauki głoszone będą w niedzielę podczas Mszy świętych. W poniedziałek i wtorek Msze św. z naukami będą o godz. 6.30, 8.00, 9.30  i  po południu o godz. 16.30 [dla dzieci]  i  18.00 [dla młodzieży i dorosłych]. SPOWIADAĆ BĘDZIEMY W  NIEDZIELE PODCZAS  MSZY ŚW.  W PONIEDZIAŁEK   I  WTOREK SPOWIADAĆ BĘDZIEMY OD GODZ. 6.30 – 11.00  I  PO  POŁUDNIU   OD GODZ. 15.30- 19.30.
 7. SPOWIEDŹ  dla osób starszych i chorych pozostających w domach będzie w poniedziałek, 15 grudnia, od godz. 9.00. W zakrystii oraz w dniach i godzinach czynnej kancelarii przyjmowane są zapisy tych parafian, których odwiedzimy z posługą sakramentalną.
 8. U Pań  pod chórem, w niedziele i w rekolekcje, można nabyć opłatek wigilijny, świecę wigilijną i kalendarz ścienny i tym samym wesprzeć Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom prowadzone przez Caritas Polska. Ofiary z tegorocznych opłatków i kolędy przeznaczone będą  na pokrycie kosztów założonych w naszej świątyni witraży w górnych oknach.
 9. W parafialnym Ośrodku Caritas istnieje możliwość uzyskania pomocy żywnościowej. Caritas Polska otrzymała produkty żywnościowe z Krajowej Agencji Rynku Wewnętrznego. Osoby zainteresowane uzyskaniem takiej pomocy, mogą ją otrzymać w naszej parafii, ale po złożeniu uzyskanego poświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierniewicach. Bardzo prosimy, aby jak najszybciej  przedstawić u Pań w naszym Caritasie owe zaświadczenia, aby można było sprowadzić  do parafii odpowiednią ilość żywności i nie płacić kary!
 10. U ministrantów nabywamy prasę katolicką, Niedzielę i Gość Niedzielny.

2014.11.30 01. Niedziela Adwentu

 1. Rozpoczynamy kolejny w naszym życiu okres Adwentu i nowy rok liturgiczny. W polskim Kościele będzie on przebiegał pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Nasze działania będziemy też skupiać na przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w przyszłym roku. W naszej diecezji i parafiach będziemy też czynić przygotowania do Nawiedzenia Matki Bożej w Ikonie Jasnogórskiej.
 2. Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest przygotowaniem duchowym do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest on okresem , w którym rozbudzamy naszą tęsknotę i oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa na końcu czasów. Z obu tych powodów Adwent jest czasem pobożnego i radosnego oczekiwania.
 3. Wzorem adwentowego oczekiwania dla nas jest Matka Najświętsza. Towarzyszyć Jej będziemy w oczekiwaniu na Narodzenie Jezusa w naszym życiu biorąc udział w Roratach, które będą w tygodniu o godz. 6.30. Zachęcamy i zapraszamy wszystkich którzy mogą do udziału w Roratach, a więc dorosłych, młodzież i dzieci.
 4. W niedzielę za tydzień w kościołach w naszym kraju przeprowadzona będzie zbiórka do puszek na „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”.
 5. Od dzisiaj, w kościele u Pań pod chórem, a w tygodniu w zakrystii u Pana Kościelnego można nabywać poświęcone opłatki wigilijne. Można też nabyć świecę wigilijną i kalendarz i tym samym wesprzeć Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom prowadzone przez Caritas Polska.
 6. W minionym tygodniu w naszym kościele zostały wymienione dotychczasowe górne okna na oryginalne okna witrażowe. Ofiary z opłatków oraz z tegorocznej kolędy będą przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z tą inwestycją. Wszystkim Wiernym  wspierającym materialnie naszą parafię wyrażamy uznanie i  składamy serdeczne podziękowania.
 7. REKOLEKCJE  ADWENTOWE – w naszej parafii rozpoczniemy w niedzielę 14 grudnia i trwać będą do wtorku 16 grudnia włącznie.
 8. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek zapraszamy wiernych i wspólnoty modlitewne na Mszę św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz na adorację eucharystyczną w tej intencji do godz. 20-tej zakończoną Apelem Jasnogórskim.
 9. W piątek jako pierwszy miesiąca, Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i litanią będzie o godz. 8.00 . Msza św. wotywna będzie także o godz. 18.00. Spowiadać będziemy od godz. 16.00.
 10. W sobotę na godz. 7.30 zapraszamy Członkinie Kół Żywego Różańca na Mszę św. a potem na spotkanie.
 11. W sobotę na godz. 18.00  do salki pod plebanią Odnowa w Duchu Świętym zaprasza wszystkich, którzy doświadczają w życiu różnego rodzaju udręk duchowych i fizycznych na modlitwę wstawienniczą o uzdrowienie.
 12. W zakrystii oraz w dniach i godzinach czynnej kancelarii przyjmowane są zgłoszenia intencji mszalnych na pierwszą połowę przyszłego roku.
 13. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Gość Niedzielny, Niedzielę, a w zakrystii grudniowy numer Małego Gościa dla dzieci.

2014.11.23 34. Niedziela w ciągu roku – zwykła (uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata)

 1. W ostatnią niedzielę roku liturgicznego oddajemy cześć i uwielbienie Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Po Mszy św. o godz. 11.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówimy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Dzisiejsze taca przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu.
 2. Od niedzieli za tydzień rozpoczniemy Adwentem – nowy rok liturgiczny i duszpasterski, którego hasłem jest: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Czas Adwentu niech będzie dla nas okresem szczególnego duchowego przygotowania na spotkanie z Bogiem przy końcu czasów oraz do świąt Bożego Narodzenia.
 3. Od niedzieli za tydzień, u Pań pod chórem, a w tygodniu u Pana kościelnego w zakrystii będzie można nabyć poświęcony opłatek wigilijny.  Tegoroczne ofiary z opłatków i kolędy będą przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania i montażu witraży w naszej świątyni. Przypominamy, że w kancelarii i na plebanii opłatki nie będą rozprowadzane!!!
  Będzie można także nabyć kalendarz ścienny oraz świecę wigilijną i tym samym wesprzeć Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom  prowadzone przez Caritas Polska.
 4. W niedzielę za tydzień, przypada liturgiczne święto św. Andrzeja, apostoła. Jest to dzień imienin Pasterza naszej diecezji. W katedrze w Łowiczu podczas Mszy św. o godz. 18.00 modlić się będziemy w intencji Biskupa Andrzeja. Modlitwie parafian polecamy osobę Dostojnego Solenizanta i jego posługę w diecezji.
 5. Osoby chętne do pomocy przy roznoszeniu  opłatków do rodzin naszej parafii serdecznie prosimy o kontakt z ks. proboszczem.
 6. W tym tygodniu, w naszej świątyni zostaną wymienione dotychczasowe górne okna na oryginalne okna witrażowe oraz wymienione siłowniki je otwierające i zamykające. Liczymy na wyrozumiałość zaistniałych trudności [rusztowania] przez Parafian ale także na wspieranie modlitwą i ofiarą tej inwestycji. Wszystkim dotychczasowym Ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania i wyrazy szacunku.
 7. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedzielę.

2014.11.16 33. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. W niedzielę za tydzień będziemy przeżywać Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela roku liturgicznego wskazująca na ostateczne przyjście Chrystusa przy końcu czasów.
 2. Młodzież klas III gimnazjum, która w maju przyszłego roku przystąpi do sakramentu bierzmowania, w czwartek, po mszy św. o godz. 18.00, w kościele będzie miała spotkanie. Serdecznie zapraszamy.
 3. W sobotę obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki chórzystów, organistów i muzyki kościelnej. W naszych modlitwach pamiętajmy o wszystkich zaangażowanych w grę na organach oraz piękno śpiewu liturgicznego. Modlitewnej pamięci polecamy Chór naszej kolegiaty, Pana organistę Eugeniusza, scholę: dziecięcą i młodzieżową. W niedzielę za tydzień zapraszamy wiernych do wspólnej modlitwy podczas Mszy św. o godz. 18.00 w intencji Chóru, z racji 15 rocznicy swej działalności w parafii.
 4. W najbliższy piątek i sobotę, w kościele, stawiane będą rusztowania wzdłuż ławek. Natomiast od poniedziałku, 24 listopada, prowadzone będą w kościele prace związane z wymianą dotychczasowych okien na okna witrażowe. Prosimy parafian o zrozumienie, wynikających z tej sytuacji niedogodności. Prosimy wszystkich parafian, a także tych, którzy korzystają z naszej świątyni o materialne wspieranie wykonywanych prac. Materialne utrzymanie i funkcjonowanie parafii, w tym także pokrywanie inwestycji  czy  remontów, powinno leżeć na sercu każdego, który ze świątyni korzysta. Wyrażamy serdeczną wdzięczność i uznanie tym parafianom, którzy w wiarę swoich możliwości, rozumiejąc te potrzeby, starają się im zaradzić.
 5. Za dwa tygodnie rozpoczniemy przeżywanie kolejnego w naszym życiu roku liturgicznego. Rozpoczniemy go Adwentem. Zwracamy się do rodziców dzieci ze szkół podstawowych, aby pomocą katechetów przygotowały dzieci, a także młodzież do dobrego przeżycia czasu poprzedzającego obchód Świąt Bożego Narodzenia. Zachęcamy Was do przygotowania lampionów i adwentowych wieńców, a także do podjęcia trudu przychodzenia na roraty!
 6. Od pierwszej niedzieli Adwentu, u Pań pod chórem, a także w zakrystii u Pana Kościelnego będzie można nabyć opłatek wigilijny, świecę wigilijną i kalendarz na przyszły rok.
 7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ŹRÓDŁA” w Skierniewicach działająca przy ul. Mazowieckiej 1B, zaprasza rodziców z dziećmi na Dzień Otwarty, który odbędzie się w piątek, 21 listopada o godzinie 17.00. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Szkoły podane zostały na plakacie w gablotce przez wejściem do kościoła.
 8. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Niedzielę i Gość Niedzielny.

2014.11.09 32. Niedziela w ciągu roku – zwykła (Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej)

 1. Dzisiaj przeżywamy święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – Matki i Głowy wszystkich kościołów Miasta i Świata. Jest to kościół katedralny papieża. Jest to dla nas  piękna okazja, aby na nowo uświadomić sobie prawdę o powszechności Kościoła. W jego wspólnocie odnajduje swoje miejsce narodów połączonych wyznawaniem tej samej wiary, której strażnikiem jest każdorazowy następca św. Piotra. Otoczmy zwłaszcza dziś szczególną modlitwą papieża Franciszka.
 2. Dzisiejsza niedziela jest także Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku pochylamy się nad Kościołem w Syrii. Naszym chrześcijańskim zadaniem jest śpieszyć tamtejszym kościołom z pomocą zarówno modlitewną, jak i materialna, aby za wszelką ceną mogli pozostać w swoich domach i cieszyć się pokojem i wolnością wyznawanej wiary w Chrystusa. Dzisiaj do puszek zbierane są ofiary na pomoc dla prześladowanych chrześcijan w Syrii.
 3. We wtorek – 11 listopada – obchodzimy uroczystość Św. Wiktorii, dziewicy i męczennicy , głównej Patronki diecezji. Msze św. w tym dniu będą o godz. 6.30, 9.30, 11.00   i   18.00 [Mszy św. o godz. 8.00  i 12.30  nie będzie!]. Po Mszy św. o godz. 11.00, w kościele, chór naszej kolegiaty Cantores Cordis Iesu  wykona pieśni o charakterze religijno-patriotycznym  z racji przypadającej w tym dniu 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 4. Pod koniec listopada, w naszym kościele parafialnym zostaną założone witraże w oknach obu naw bocznych i w oknach pod sufitem. W tym celu trzeba będzie postawić rusztowania wewnątrz kościoła, aby można było dostać się do górnych okien po obu stronach. Dziękując wszystkim parafianom, którzy składając ofiarę na tacę wspierają materialne utrzymanie parafii, a więc i inwestycje czy remonty, prośbę o ofiarność kierujemy do wszystkich. Można tego dokonać poprzez większą ofiarę składaną w niedzielę na tace, albo jako dodatkowy dar serca przekazany na konto parafii lub do księży. Liczymy na wspieranie realizowanych prac i na zrozumienie trudności związanych z ustawieniem rusztowań.
 5. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Niedzielę i Gość Niedzielny.

2014.11.02 31. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. Liturgia dzisiejszej niedzieli wskazuje na potrzebę modlitwy za zmarłych. Wspominając wszystkich tych, którzy odeszli już z tego świata, prosimy Miłosiernego Boga, aby odpuścił im zaciągniętą przez grzech winę i wprowadził do społeczności zbawionych. Na godz. 17.30 zapraszamy wiernych na modlitwę różańcową w intencji wszystkich wiernych zmarłych oraz poleconych nam w jednorazowych wypominkach.
 2. Dzisiaj zbieramy do puszek ofiary na Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu.
 3. Zachęcamy parafian do modlitwy za zmarłych. Najcenniejszym darem, jaki możemy ofiarować zmarłemu jest Ofiara Chrystusa uobecniana w każdej Mszy św. i ogarniająca mocą zbawczą tak żywych, jak i umarłych.
 4. W  czwartek, jako pierwszy miesiąca ,zapraszamy wiernych i wspólnoty modlitewne na Mszę św. o godz. 18.00 w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz na adorację eucharystyczną w tej intencji do godz. 20-ej, zakończoną Apelem Jasnogórskim.
 5. W piątek, jako pierwszy miesiąca, Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i litanią będzie o godz. 8.00. Msza św. wotywna będzie także o godz. 18.00. SPOWIADAĆ  będziemy od godz. 16.00.
 6. W sobotę – na Mszę św. o godz. 7.30 zapraszamy Członkinie Kół Żywego Różańca, a potem na spotkanie. Serdecznie zapraszamy Panie/Panów kandydatów do szczególnej modlitwy różańcowej w intencjach Kościoła powszechnego i w intencjach naszej parafii. Osoby chętne do takiej formy modlitwy zapraszamy w sobotę na Mszę św. i na spotkanie. Zwracamy się do rodziców dzieci zwłaszcza klas szkół podstawowych , aby pomocą katechetów – pomyślały nad założeniem dziecięcych kółek różańcowych i podjęły z dobrym skutkiem taką inicjatywę.
 7. W sobotę na godz. 19.30, do salki pod plebanią – Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na modlitwę o uzdrowienie wszystkich, którzy doświadczają w życiu różnego rodzaju udręk duchowych i fizycznych.
 8. W niedzielę, za tydzień, obchodzić będziemy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Do puszek zbierane będą ofiary na ocalenie chrześcijan w Syrii.
 9. We wtorek – 11 listopada – w uroczystość św. Wiktorii głównej Patronki naszej diecezji i w święto niepodległości, po Mszy św. o godz. 11.00 , chór naszej Kolegiaty wykona w kościele pieśni o charakterze religijno-patriotycznym.
 10. W zakrystii oraz w dniach i godzinach czynnej kancelarii przyjmowane są wypominki roczne za zmarłych. Za zmarłych poleconych nam w wypominkach modlimy się w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 6.30 i w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 7.30.
 11. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedzielę. W zakrystii – listopadowy numer Małego Gościa dla dzieci.

2014.10.26 30. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. W tym tygodniu kończy się miesiąc październik poświęcony modlitwie różańcowej. Wykorzystajmy te dni na modlitwę w intencji rodzin i wszystkich, którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia.
 2. W poniedziałek 27 października o godz. 19.00 w kościele p.w. św. Jakuba Ap w Skierniewicach odbędą się „Egzekwie ludowe za prymasów Polski”. Jest to swoista forma modlitwy za zmarłych na którą będą się składać tradycyjne pieśni żałobne oraz  msza w intencji prymasów w przed soborowym rycie. Bliższe informacje podane zostały na plakatach przed kościołem.
 3. W piątek 31 października br. po raz pierwszy w Skierniewicach odbędzie się  NOC   WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH.  W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, w naszym mieście, w dzień poprzedzający uroczystość Wszystkich Świętych, organizowane jest nabożeństwo dla wszystkich. W tym roku w kościele parafialnym Św. Jakuba o godz. 19.30 odbędzie się uroczysta liturgia  uwielbienia Boga w świętych, a następnie procesja ulicami miasta do kościoła św. Stanisława. Podczas procesji i śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych będą niesione relikwie świętych i błogosławionych z  parafii skierniewickich: św. Siostry Faustyny, św. Joanny Beretty Moli, św. Małgorzaty Marii Alacoque, św. Teresy z Lisieux, św. Jana Pawła II, św. Jana XXIII,  św. Ojca Pio, św. Maksymiliana Kolbe, św. Stanisława, bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i bł. Ojca Honorata Koźmińskiego, bł. Ks. Jakuba Alberione.  Wszystkich chętnych, a szczególnie młodzież, zapraszamy do udziału w tym religijnym wydarzeniu i do osobistego spotkania ze świętymi.
 4. W sobotę, 1 listopada, będziemy przeżywać uroczystość Wszystkich Świętych.  W tym dniu oddajemy część tym znanym i nieznanym wyznawcom Chrystusa, którzy przebywają w chwale nieba. Msze św. w tym dniu będą o godz. 6.30, 8.00, 9.30  i  11.00. Msza św. o godz. 19.00 będzie już z niedzieli. Do puszek zbierane będą ofiary na Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu. W sobotę KANCELARIA  NIE  BĘDZIE  CZYNNA!
 5. W niedzielę, 2 listopada, w liturgii Kościoła obchodzić będziemy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Jest to dzień szczególnej modlitwy za naszych zmarłych połączony z nawiedzaniem ich grobów. Msza św. o godz. 12.30 będzie odprawione w intencji Wszystkich Zmarłych. Na godz. 17.30 zapraszamy wiernych różaniec w intencji wszystkich zmarłych i zmarłych poleconych nam w jednorazowych wypominkach!
 6. W zakrystii i w dniach i godzinach czynnej kancelarii przyjmowane są tzw. WYPOMINKI za zmarłych. W sobotę 1 listopada księża z naszej parafii będą przyjmować wypominki także na miejscowych cmentarzach. Za zmarłych poleconych w wypominkach rocznych modlimy się w niedziele po Mszy św. o godz. 6.30 oraz w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca we Mszy św. o godz. 7.30.
 7. Przypominamy, że dla chrześcijanina pamięć i szacunek wobec zmarłych wyraża się nie tylko w nawiedzeniu cmentarza, uporządkowania grobu czy położeniu kwiatów i zapaleniu światła. Chrześcijanin przede wszystkim modli się za zmarłych! Może też ofiarować w ich intencji najcenniejszy Dar jakim jest Ofiara Chrystusa uobecniana we Mszy świętej. Może też od 1 do 8 listopada skorzystać z odpustu zupełnego ofiarowując jego zbawcze owoce TYLKO  za dusze w czyśćcu cierpiące. W tym celu należy nawiedzić pobożnie kościół i odmówić tam modlitwę Ojcze Pańską i  Wyznanie Wiary, zachowując pozostałe warunki [jak: spowiedź sakramentalną, Komunia świętą, modlitwę w intencji, którą Ojciec Święty związał w tym odpustem  oraz wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu].
 8. Spotkanie dla Kółek Żywego Różańca będzie w sobotę  8 listopada br.
 9. U Pań pod chórem można nabyć znicze nagrobne i kalendarz ścienny na przyszły rok, a u ministrantów prasę katolicką – Gość Niedzielny i Niedzielę, natomiast w zakrystii miesięcznik dla dzieci – Mały Gość.

2014.10.19 29. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. Dzisiejsza Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny. Podczas dzisiejszych Mszy św., a także w tygodniu modlić się będziemy w intencji misji na całym świecie. Zapraszamy wiernych do wspólnej modlitwy podczas mszy świętych i nabożeństw różańcowych w tym tygodniu w intencji misji, rozpoczętej od apostołów, a kontynuowanej przez dwa tysiące lat i obecnie przez Kościół, przez biskupów, kapłanów, zakonników i wszystkich chrześcijan.
 2. Dzisiaj w Rzymie papież Franciszek dokona aktu beatyfikacji Pawła VI, który, po śmierci Jana XXIII, doprowadził do końca Sobór Watykański II, a potem przez ponad 10 lat brał odpowiedzialność za wcielenie w życie jego postanowień. Papież Franciszek dokona także dzisiaj aktu kanonizacji bł. Charbela, eremity z Libanu.
 3. Przed nami kolejny tydzień modlitwy różańcowej szczególnie w intencji misji.
 4. W środę, 22 października, obchodzimy liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II. W tym dniu zapraszamy wiernych do świątyni na Mszę św. o godz. 18.00 i na modlitwę do Świętego Papieża przy krzyżu na zewnątrz kościoła. To przy tym Krzyżu, w Łowiczu dnia 14 czerwca 1999 roku, Jan Paweł II sprawował Eucharystię i błogosławił wiernym naszej diecezji. Tam też wygłosił do wszystkich Polaków  homilię na temat wychowania dzieci i młodzieży przez rodzinę, szkołę, nauczycieli, wychowawców i katechetów.
 5. U Pań pod chórem można nabyć znicze nagrobne oraz kalendarz ścienny na przyszły rok i tym samym wesprzeć Fundusz Caritas naszej diecezji.
 6. W zakrystii oraz w dniach i godzinach czynnej kancelarii przyjmowane są tzw. WYPOMINKI roczne i jednorazowe.
 7. Osoby pragnące zamówić w naszym kościele tzw. Msze św. gregoriańskie za zmarłych na rok przyszły, proszone są o skontaktowanie się z miejscowymi księżmi.
 8. Po Mszy św. nabywamy prasę katolicką. Dzisiaj w kościołach przeprowadzane jest liczenie wiernych.

2014.10.12 28. Niedziela w ciągu roku – zwykła

 1. Niedziela dzisiejsza poświęcona jest obchodom Dnia Papieskiego, którego hasłem jest: „Jan Paweł II -  Świętymi bądźcie…”. Do puszek zbierane są ofiary na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która otacza opieką wielu zdolnych, a pochodzących z ubogich środowisk stypendystów.
 2. W poniedziałek, 13 października, przypada 97 rocznica objawień fatimskich. Przed rokiem, papież Franciszek, w Rzymie dokonał poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Powierzajmy świat, siebie samych, rodziny i Kościół opiece i wstawiennictwu Matki Bożej Niepokalanej.
 3. W poniedziałek, 13 października, w liturgii obchodzić będziemy uroczystość Błogosławionego Honorata Koźmińskiego, zakonnika i kapłana, głównego Patrona naszej diecezji.
 4. Wtorek – jest Dniem Edukacji Narodowej. W tym dniu polecajmy Jezusowi najlepszemu Nauczycielowi i Matce Bożej najlepszej Uczennicy – nauczycieli, wychowawców, katechetów, uczniów i wszystkich związanych z oświatą.
 5. W środę przypada 30 rocznica uprowadzenia i zabójstwa Księdza Jerzego Popiełuszki.
 6. W czwartek, po Mszy św. o godz. 18.00 – w kościele odbędzie się spotkanie dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania w maju przyszłego roku.
 7. Za tydzień w niedzielę, zwaną misyjną, rozpoczniemy Tydzień Modlitw za misje. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na misje.
 8. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zachęcamy dorosłych, młodzież i dzieci do wspólnej modlitwy w kościele, w tygodniu i w niedziele o godz. 17.30 [w sobotę o godz. 18.30].
 9. U Pań pod chórem można nabyć znicze nagrobne oraz kalendarz ścienny na przyszły rok i tym samy wesprzeć Fundusz Caritas naszej diecezji.
 10. Osoby pragnące zamówić w naszym kościele tzw. Msze św. gregoriańskie na rok przyszły, proszone są o wcześniejsze powiadomienie.
 11. W zakrystii i w dniach i godzinach czynnej kancelarii przyjmowane są WYPOMINKI  roczne i jednorazowe.
 12. U ministrantów nabywamy prasę katolicką: Niedzielę i Gość Niedzielny, w zakrystii październikowy numer Małego Gościa dla dzieci.