Kościół

Parafia – historia parafii

Kluczowe wydarzenia

Dekretem J.E. Kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, dnia 14 czerwca 1985 roku erygowano parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwszym jej proboszczem i budowniczym został mianowany ks. Bolesław Stokłosa (w latach 1983-1999), a ks. Krzysztof Malczyk (w latach 1999-2004) kontynuował dzieło. Roku Pańskiego 1999 przy powstającym kościele został zainstalowany Krzyż Papieski. Ten fragment ołtarza, wybudowano na spotkanie z Papieżem Janem Pawłem II (Łowicz; 14 czerwca 1999 roku). To najświetniejsza pamiątka diecezjalna niezapomnianego spotkania z Ojcem Świętym.

Kościół został poświęcony przez J.E. Ks. Bpa Alojzego Orszulika 21 czerwca 2003 roku, przy tłumnym udziale zgromadzonego Duchowieństwa i Wiernych.

Roku Pańskiego 2008 dnia 16 października w obecności J.E. Ks. Bpa Andrzeja Dziuby została oddana do użytku boczna Kaplica dziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

25-lecie istnienia parafii

W związku z 25-leciem parafii (2010 rok) kilka lat temu udało się zgromadzić dokumentację dotyczącą historii parafii i budowy kościoła. Wielka w tym zasługa parafian, którzy chętnie dostarczali do kancelarii wszelkich informacji (np. zdjęć, planów, wspomnień).
Powstał również pamiątkowy film, którego kilkuminutowe fragmenty znajdują się poniżej.

Kliknij powyżej aby wysłuchać fragmentu video traktującego o historii parafii (materiały związane z 25-leciem parafii).